TRI ÂN KHÁCH HÀNG

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Toxoff 500gr

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

TOXOFF 500Gr, SOILEX 1KG, SOILEX 3kg, TOTAL 500gr ,MAAVERIC-PS 5 Lít, GENIE 100ml, BIOGRAN 5Kg, INTRAMIN-O 5Kg , SUMO 500gr, BIOMOULT 500gr, LACTOMAX 500gr, INTRAMIN-OL 500ml, HEPATOSTIM 500gr, HEPATOSTIM 5kg, BIOFENCE AQUA 500gr, RECHARGE 1 lít, REBOOT 500ml, INTRAFERM 500ml, MAAVERIC-PS DRY 400gr, MINBIO 20kg, GUTSTORM 250gr, AQUAPROTECT 250gr,

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Tất cả khách hàng mua sản phẩm của Công ty TNHH Intron Life Sciences Việt Nam

Địa điểm:Huyện Nhà Bè
Thời gian:Từ ngày 10/05/2022 đến ngày 31/10/2022
Tổng giá trị giải thưởng:800.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Từ ngày 10/05/2022 đến hết ngày 31/10/2022 - Khi Khách hàng mua 2 hộp TOXOFF 500Gr trị giá 650,000/hộp sẽ được tặng 1 hộp TOXOFF 500Gr trị giá 650,000/hộp - Khi Khách hàng mua 4 túi SOILEX 1Kg trị giá 370,000/túi sẽ được tặng 1 hộp TOXOFF 500Gr trị giá 650,000 vnđ/hộp - Khi Khách hàng mua 5 hộp TOTAL 500gr trị giá 530,000/hộp sẽ được tặng 2 hộp TOXOFF 500Gr trị giá 650,000/hộp - Khi Khách hàng mua 4 can MAAVERIC-PS 5 Lít trị giá 380,000/can sẽ được tặng 1 hộp TOXOFF 500Gr trị giá 650,000/hộp - Khi Khách hàng mua 8 chai GENIE 100ml trị giá 180,000/chai sẽ được tặng 1 hộp TOXOFF 500Gr trị giá 650,000/hộp - Khi Khách hàng mua 3 túi BIOGRAN 5Kg trị giá 490,000/túi sẽ được tặng 1 hộp TOXOFF 500Gr trị giá 650,000/hộp - Khi Khách hàng mua 4 túi INTRAMIN-O 5Kg trị giá 390,000 vnđ/túi sẽ được tặng 1 hộp TOXOFF 500Gr trị giá 650,000/hộp - Khi Khách hàng mua 5 hộp BIOMOULT 500gr trị giá 280,000/hộp sẽ được tặng 1 hộp TOXOFF 500Gr trị giá 650,000/hộp - Khi Khách hàng mua 5 hộp SUMO 500gr trị giá 320,000/hộp sẽ được tặng 1 hộp TOXOFF 500Gr trị giá 650,000/hộp - Khi Khách hàng mua 5 hộp LACTOMAX 500gr trị giá 300,000/hộp sẽ được tặng 1 hộp TOXOFF 500Gr trị giá 650,000/hộp - Khi Khách hàng mua 5 túi HEPATOSTIM 500gr trị giá 320,000/túi sẽ được tặng 1 hộp TOXOFF 500Gr trị giá 650,000/hộp - Khi Khách hàng mua 5 chai INTRAMIN-OL 500ml trị giá 280,000 vnđ/chai sẽ được tặng 1 hộp TOXOFF 500Gr trị giá 650,000/hộp - Khi Khách hàng mua 2 hộp BIOFENCE AQUA 500Gr trị giá 675,000/hộp sẽ được tặng 1 hộp TOXOFF 500Gr trị giá 650,000/hộp - Khi Khách hàng mua 5 chai RECHARGE 1 Lít trị giá 600,000/chai sẽ được tặng 2 hộp TOXOFF 500Gr trị giá 650,000/hộp - Khi Khách hàng mua 3 chai REBOOT 500ml trị giá 450,000 vnđ/chai sẽ được tặng 1 hộp TOXOFF 500Gr trị giá 650,000/hộp - Khi Khách hàng mua 6 chai INTRAFERM 500ml trị giá 250,000 vnđ/chai sẽ được tặng 1 hộp TOXOFF 500Gr trị giá 650,000/hộp - Khi Khách hàng mua 1 xô HEPATOSTIM 5Kg trị giá 3,200,000 vnđ/xô sẽ được tặng 2 hộp TOXOFF 500Gr trị giá 650,000/hộp - Khi Khách hàng mua 3 xô SOILEX 3Kg trị giá 1,100,000/xô sẽ được tặng 2 hộp TOXOFF 500Gr trị giá 650,000/hộp - Khi Khách hàng mua 9 hộp MAAVERIC-PS DRY 400gr trị giá 155,000 vnđ/hộp sẽ được tặng 1 hộp TOXOFF 500Gr trị giá 650,000/hộp - Khi Khách hàng mua 2 bao MINBIO 20kg trị giá 800,000/bao sẽ được tặng 1 hộp TOXOFF 500Gr trị giá 650,000/hộp - Khi Khách hàng mua 11 gói GUTSTORM 250gr trị giá 123,000/gói sẽ được tặng 1 hộp TOXOFF 500Gr trị giá 650,000/hộp - Khi Khách hàng mua 10 gói AQUAPROTECT 250gr trị giá 142,000/gói sẽ được tặng 1 hộp TOXOFF 500Gr trị giá 650,000/hộp

Nội dung chương trình:

Từ ngày 10/05/2022 đến hết ngày 31/10/2022 - Khi Khách hàng mua 2 hộp TOXOFF 500Gr trị giá 650,000/hộp sẽ được tặng 1 hộp TOXOFF 500Gr trị giá 650,000/hộp - Khi Khách hàng mua 4 túi SOILEX 1Kg trị giá 370,000/túi sẽ được tặng 1 hộp TOXOFF 500Gr trị giá 650,000 vnđ/hộp - Khi Khách hàng mua 5 hộp TOTAL 500gr trị giá 530,000/hộp sẽ được tặng 2 hộp TOXOFF 500Gr trị giá 650,000/hộp - Khi Khách hàng mua 4 can MAAVERIC-PS 5 Lít trị giá 380,000/can sẽ được tặng 1 hộp TOXOFF 500Gr trị giá 650,000/hộp - Khi Khách hàng mua 8 chai GENIE 100ml trị giá 180,000/chai sẽ được tặng 1 hộp TOXOFF 500Gr trị giá 650,000/hộp - Khi Khách hàng mua 3 túi BIOGRAN 5Kg trị giá 490,000/túi sẽ được tặng 1 hộp TOXOFF 500Gr trị giá 650,000/hộp - Khi Khách hàng mua 4 túi INTRAMIN-O 5Kg trị giá 390,000 vnđ/túi sẽ được tặng 1 hộp TOXOFF 500Gr trị giá 650,000/hộp - Khi Khách hàng mua 5 hộp BIOMOULT 500gr trị giá 280,000/hộp sẽ được tặng 1 hộp TOXOFF 500Gr trị giá 650,000/hộp - Khi Khách hàng mua 5 hộp SUMO 500gr trị giá 320,000/hộp sẽ được tặng 1 hộp TOXOFF 500Gr trị giá 650,000/hộp - Khi Khách hàng mua 5 hộp LACTOMAX 500gr trị giá 300,000/hộp sẽ được tặng 1 hộp TOXOFF 500Gr trị giá 650,000/hộp - Khi Khách hàng mua 5 túi HEPATOSTIM 500gr trị giá 320,000/túi sẽ được tặng 1 hộp TOXOFF 500Gr trị giá 650,000/hộp - Khi Khách hàng mua 5 chai INTRAMIN-OL 500ml trị giá 280,000 vnđ/chai sẽ được tặng 1 hộp TOXOFF 500Gr trị giá 650,000/hộp - Khi Khách hàng mua 2 hộp BIOFENCE AQUA 500Gr trị giá 675,000/hộp sẽ được tặng 1 hộp TOXOFF 500Gr trị giá 650,000/hộp - Khi Khách hàng mua 5 chai RECHARGE 1 Lít trị giá 600,000/chai sẽ được tặng 2 hộp TOXOFF 500Gr trị giá 650,000/hộp - Khi Khách hàng mua 3 chai REBOOT 500ml trị giá 450,000 vnđ/chai sẽ được tặng 1 hộp TOXOFF 500Gr trị giá 650,000/hộp - Khi Khách hàng mua 6 chai INTRAFERM 500ml trị giá 250,000 vnđ/chai sẽ được tặng 1 hộp TOXOFF 500Gr trị giá 650,000/hộp - Khi Khách hàng mua 1 xô HEPATOSTIM 5Kg trị giá 3,200,000 vnđ/xô sẽ được tặng 2 hộp TOXOFF 500Gr trị giá 650,000/hộp - Khi Khách hàng mua 3 xô SOILEX 3Kg trị giá 1,100,000/xô sẽ được tặng 2 hộp TOXOFF 500Gr trị giá 650,000/hộp - Khi Khách hàng mua 9 hộp MAAVERIC-PS DRY 400gr trị giá 155,000 vnđ/hộp sẽ được tặng 1 hộp TOXOFF 500Gr trị giá 650,000/hộp - Khi Khách hàng mua 2 bao MINBIO 20kg trị giá 800,000/bao sẽ được tặng 1 hộp TOXOFF 500Gr trị giá 650,000/hộp - Khi Khách hàng mua 11 gói GUTSTORM 250gr trị giá 123,000/gói sẽ được tặng 1 hộp TOXOFF 500Gr trị giá 650,000/hộp - Khi Khách hàng mua 10 gói AQUAPROTECT 250gr trị giá 142,000/gói sẽ được tặng 1 hộp TOXOFF 500Gr trị giá 650,000/hộp

Sản phẩm của Công ty TNHH Intron Life Sciences Việt Nam

KHUYẾN MÃI QUÝ NĂM 2022
Bắt đầu: 01/04/2022
Kết thúc: 31/12/2022
KHUYẾN MÃI THÁNG 06.2022
Bắt đầu: 29/06/2022
Kết thúc: 31/12/2022

Sản phẩm liên quan

Đồng hành cùng người nuôi tôm năm 2022
Bắt đầu: 27/01/2022
Kết thúc: 31/12/2022
KHUYẾN MÃI QUÝ NĂM 2022
Bắt đầu: 01/04/2022
Kết thúc: 31/12/2022
KHUYẾN MÃI THÁNG 06.2022
Bắt đầu: 29/06/2022
Kết thúc: 31/12/2022
TÍCH ĐIỂM CHO KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT
Bắt đầu: 25/07/2022
Kết thúc: 31/12/2022
HOTLINE
38.239.572