Trải nghiệm Gối Kymdan Pillow Go và Gối Kymdan Pillow LumbarLatex Travel

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Gối Kymdan Pillow Go (giá niêm yết: 886.000 VND), Gối Kymdan Pillow LumbarLatex Travel (giá niêm yết: 1.160.000 VND), e-Voucher tặng bộ sản phẩm mẫu gồm 01 cặp (02) gối Kymdan Pillow Go và 01 cặp (02) gối Kymdan Pillow LumbarLatex Travel.

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Các sản phẩm nệm KYMDAN.

Hình thức khuyến mại: Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền
Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ
Đối tượng được khuyến mại:

Áp dụng đối với khách hàng mua sản phẩm nệm Kymdan tại Hệ thống cửa hàng KYMDAN, người lao động Công ty KYMDAN hoặc đăng ký mua thông qua số điện thoại 1800 9053, website www.kymdan.com, www.kymdanshop.vn, ứng dụng KYMDAN Store, Facebook Kymdan Official Fanpage.

Địa điểm:Tất cả quận/huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian:Từ ngày 13/01/2022 đến ngày 31/12/2022
Tổng giá trị giải thưởng:10.000.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không có.

Nội dung chương trình:

- Từ 13/01/2022 - 31/12/2022, khách hàng khi mua nệm Kymdan có sử dụng e-Voucher quà tặng từ Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến Cộng đồng Việt - VietUnion được tặng thêm 01 bộ sản phẩm mẫu của Kymdan để trải nghiệm gồm 01 cặp (02) gối Kymdan Pillow Go và 01 cặp (02) gối Kymdan Pillow LumbarLatex Travel. - Đối tượng nhận được e-Voucher tặng bộ sản phẩm mẫu Kymdan là các đối tác của Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến Cộng đồng Việt - VietUnion. - Mỗi khách hàng được áp dụng tặng tối đa 01 bộ sản phẩm mẫu. - Tất cả quà tặng không được qui đổi thành tiền để giảm giá hoặc hoàn trả bằng tiền mặt.

Sản phẩm của Công ty CP Cao Su Sài Gòn - KYMDAN

Sản phẩm liên quan

Khuyến khích Đối Tác Thương Hiệu Cấp Cao mới
Bắt đầu: 09/11/2021
Kết thúc: 28/02/2023
Khuyến khích Điều Hành Đối Tác Thương Hiệu mới
Bắt đầu: 09/11/2021
Kết thúc: 28/02/2023
Khuyến khích Đối Tác Thương Hiệu mới
Bắt đầu: 09/11/2021
Kết thúc: 28/02/2023
CUNG CẤP MẪU CHO KHÁCH HÀNG THỬ NGHIỆM
Bắt đầu: 02/12/2021
Kết thúc: 31/12/2023
HOTLINE
38.239.572