Tháng 8 Sôi Động

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Bút bi, áo mưa, áo thun, kiềm bấm mạng, cáp mạng

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Cáp mạng, cáp đồng trục (cáp camera)

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

tất cả khách hàng

Địa điểm:Quận 3
Thời gian:Từ ngày 21/08/2019 đến ngày 30/09/2019
Tổng giá trị giải thưởng:100.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Mua 01 cuộn cáp 305m bất kỳ tặng 05 cây bút bi Golden Link Mua 02 cuộn cáp 305m bất kỳ tặng 01 áo mưa Golden Link Mua 05 cuộn cáp 305m bất kỳ tặng 01 áo thun Golden link + áo mưa Golden Link mua 08 cuộn cáp 305m bất kỳ tặng 01 kiềm bấm mạng hoặc 01 cuộn cáp mạng cat5e utp 100m màu cam mua 15 cuộn cáp 305m bất kỳ tặng 02 cuộn cáp mạng cat5e utp 100m màu cam + 03 áo mưa Golden Link. Mua 25 cuộn cáp 305m bất kỳ tặng 03 cuộn cáp mạng cat5e utp 100m màu cam hoặc 01 cuộn cáp cat5e utp 305m màu cam

Nội dung chương trình:

Mua 01 cuộn cáp 305m bất kỳ có giá trị từ 800.000 đồng/cuộn sẽ được tặng 05 cây bút bi trị giá 2.500 đồng/ bút bi Mua 02 cuộn cáp 305m bất kỳ có giá trị từ 800.000 đồng/cuộn sẽ được tặng 01 áo mua trị giá 36.300 đồng/áo mưa Mua 05 cuộn cáp 305m bất kỳ có giá trị từ 800.000 đồng/cuộn sẽ được tặng 01 áo thun trị giá 123.200 đồng/áo thun + 01 áo mưa trị giá 36.300 đồng/áo mưa Mua 08 cuộn cáp 305m bất kỳ có giá trị từ 800.000 đồng/cuộn sẽ được tặng 01 kếm bấm mạng có giá trị 500.000 đồng/kềm hoặc 01 cuộn cáp mạng 100m có giá trị từ 600.000 đồng/cuộn. Mua 15 cuộn cáp 305m bất kỳ có giá trị từ 800.000 đồng/cuộn sẽ được tặng 01 cuộn cáp mạng 305m có giá trị từ 800.000 đồng/cuộn + 03 áo mưa có giá trị 36.300 đồng/áo mưa. Mua 25 cuộn cáp 305m bất kỳ sẽ được tặng 03 cuộn cáp mạng 100m có giá trị từ 600.000 đồng/cuộn + 05 áo mưa có giá trị 36.300 đồng/áo mưa

Sản phẩm của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Golden Link Việt Nam

Mừng 45 năm giải phóng miền Nam thống nhất Đất nước
Bắt đầu: 01/04/2020
Kết thúc: 30/06/2020

Sản phẩm liên quan

Zenfone trao tay – Nhận ngay phụ kiện – Tháng 8/2016
Bắt đầu: 06/08/2016
Kết thúc: 06/09/2022
Mua sản phẩm thưởng vật phẩm quảng cáo
Bắt đầu: 01/09/2016
Kết thúc: 01/10/2106
Hoạt náo nhãn hàng VTC 365
Bắt đầu: 11/11/2016
Kết thúc: 22/06/2022
Mua máy photocopy Samsung tặng Điện thoại Di động Samsung
Bắt đầu: 15/12/2016
Kết thúc: 05/02/2107
MÓN QUÀ TRAO ĐI - YÊU THƯƠNG GỬI TRỌN
Bắt đầu: 03/03/2017
Kết thúc: 12/03/3017
HOTLINE
38.239.572