SINH NHẬT KHÁCH HÀNG NĂM 2021

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Hoa/phiếu mua hàng Esteem/Phiếu mua hàng Co.op mart/Ghi có tài khoản KH

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

các sản phẩm dịch vụ tại ngân hàng

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

khách hàng cá nhân

Địa điểm:Quận 1, Quận 5, Quận 10
Thời gian:Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021
Tổng giá trị giải thưởng:600.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

không có

Nội dung chương trình:

Các khách hàng có sinh nhật và phát sinh giao dịch tiền gửi trong thời gian diễn ra chương trình và thỏa mãn các điều kiện sau: Quà tặng dự kiến: Hoa/phiếu mua hàng Esteem/Phiếu mua hàng Co.op mart/Ghi có tài khoản KH 1. Giá trị quà tặng :1.500.000 đồng Khách hàng có số dư tiền gửi bình quân từ 10 tỷ đồng trở lên và số dư tại thời điểm phát sinh giao dịch tại chi nhánh tối thiểu là 300 triệu đồng. 2. Giá trị quà tặng: 1.000.000 đồng Khách hàng có số dư tiền gửi bình quân từ 3 tỷ đồng đến dưới 10 tỷ và số dư tại thời điểm phát sinh giao dịch tại chi nhánh tối thiểu là 300 triệu đồng. 3. Giá trị quà tặng: 500.000 đồng Khách hàng có số dư tiền gửi bình quân từ 1 tỷ đồng đến dưới 3 tỷ và số dư tại thời điểm phát sinh giao dịch tại chi nhánh tối thiểu là 300 triệu đồng. 4. Giá trị quà tặng: 300.000 đồng Khách hàng có số dư tiền gửi bình quân từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ và số dư tại thời điểm phát sinh giao dịch tại chi nhánh tối thiểu là 300 triệu đồng. 5. Giá trị quà tặng: 100.000 đồng Khách hàng có số dư tiền gửi bình quân từ 200 đồng đến dưới 500 triệu và số dư tại thời điểm phát sinh giao dịch tại chi nhánh tối thiểu là 200 triệu đồng. -Tổng chi phí dự kiến : 600 triệu áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2020 -Mỗi khách hàng chỉ được 01 quà tặng trong suốt chương trình do mỗi khách hàng chỉ có một ngày sinh nhật cố định. -Khách hàng chỉ được lựa chọn 1 loại quà tặng duy nhất (hoa/coupon/ghi có tk) ứng với giá trị quà tặng tương ứng. -Ghi có tài khoản khách hàng với các giá trị quà tặng 100.000 đồng và khách hàng phải có tài khoản thanh toán tại BIDV với nội dung " BIDV Chúc mừng sinh nhật khách hàng".

Sản phẩm của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Ba Tháng Hai

Mở tài khoản nhận lương - Hưởng ngay ưu đãi lớn
Bắt đầu: 29/06/2021
Kết thúc: 31/12/2021
TIỀN GỬI ONLINE - ĐÁNH BAY COVID
Bắt đầu: 01/08/2021
Kết thúc: 20/12/2021
Mở thẻ liền tay – Nhận ngay ưu đãi
Bắt đầu: 14/08/2021
Kết thúc: 31/12/2021
TRI ÂN DÀNH CHO CHIẾN SỸ ÁO TRẮNG
Bắt đầu: 10/09/2021
Kết thúc: 31/12/2022
“Mở tài khoản ngay – Ưu đãi liền tay”
Bắt đầu: 07/10/2021
Kết thúc: 20/12/2021

Sản phẩm liên quan

Tích điểm cho Khách Hàng Thân Thiết
Bắt đầu: 08/07/2016
Kết thúc: 08/07/2050
THẺ TÍCH ĐIỂM
Bắt đầu: 30/07/2016
Kết thúc: 06/03/2022
THẺ TÍCH ĐIỂM
Bắt đầu: 30/07/2016
Kết thúc: 06/03/2022
THẺ TÍCH ĐIỂM
Bắt đầu: 30/07/2016
Kết thúc: 06/03/2022
Zenfone trao tay – Nhận ngay phụ kiện – Tháng 8/2016
Bắt đầu: 06/08/2016
Kết thúc: 06/09/2022
Mua sản phẩm thưởng vật phẩm quảng cáo
Bắt đầu: 01/09/2016
Kết thúc: 01/10/2106
HOTLINE
38.239.572