Mua implant Straumann để đi Brazil

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

các trụ phục hình (abutment) các loại nhãn hiệu Straumann; 1 suất đào tạo kết hợp du lịch ngắn ngày tại Brazil.

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

trụ implant (trụ chân răng)

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

cá nhân, tổ chức ký hợp đồng mua bán hàng hóa theo gói bán hàng của công ty

Địa điểm:Quận 10
Thời gian:Từ ngày 10/07/2019 đến ngày 05/07/2021
Tổng giá trị giải thưởng:10.000.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không áp dụng

Nội dung chương trình:

Khách hàng ký kết và thực hiện hợp đồng mua 129 trụ implant nhãn hiệu Straumann của công ty với tổng giá trị hợp đồng: 129x11.162.500đ = 1.439.962.500đ (Một tỷ bốn trăm ba mươi chín triệu chín trăm sáu mươi hai ngàn năm trăm đồng) sẽ được nhận khuyến mãi như sau: - 60 trụ phục hình (abutment) các loại nhãn hiệu Straumann trị giá: 60x3.078.500đ = 184.710.000đ. - 1 suất đào tạo kết hợp du lịch ngắn ngày tại Brazil tổng giá trị lên đến 188.000.000đ. Ngoài ra được tham gia thực hiện mổ lâm sàng. Tổng giá trị khuyến mại lên đến 372.710.000 đồng, tương đương 25,9% tổng giá trị hợp đồng.

Sản phẩm của CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIV

Mua "Implant" được đi "Italy"
Bắt đầu: 15/04/2019
Kết thúc: 31/12/2021
Mua Implant Neodent đi Brazil
Bắt đầu: 05/07/2019
Kết thúc: 05/07/2021
Mua "implant" đi "Brazil"
Bắt đầu: 24/07/2019
Kết thúc: 24/07/2021
Mua implant đi Châu Âu
Bắt đầu: 20/10/2019
Kết thúc: 20/10/2021
Mua 1 được nhiều
Bắt đầu: 22/02/2021
Kết thúc: 31/12/2021
Mua 6 tặng 3
Bắt đầu: 15/03/2021
Kết thúc: 31/12/2022

Sản phẩm liên quan

Khuyến mại hàng mẫu
Bắt đầu: 26/05/2018
Kết thúc: 31/05/2021
Mua "Implant" được đi "Italy"
Bắt đầu: 15/04/2019
Kết thúc: 31/12/2021
Khóa chống trộm Royal KS32
Bắt đầu: 02/05/2019
Kết thúc: 02/05/2021
Mua bạt được quà
Bắt đầu: 10/05/2019
Kết thúc: 31/12/2021
Mua Implant Neodent đi Brazil
Bắt đầu: 05/07/2019
Kết thúc: 05/07/2021
HOTLINE
38.239.572