Mua "Implant" được đi "Italy"

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Các trụ phục hình (abutment), trụ lành thương (healing), phụ kiện lấy dấu (coping), phụ kiện nắp đậy (cover) các loại nhãn hiệu Straumann và nhãn hiệu Neodent; 1 khóa đào tạo ngắn ngày tại Italy hoặc 1 khóa đào tạo kết hợp du lịch ngắn ngày tại Italy.

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Trụ implant (trụ chân răng)

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Cá nhân, tổ chức ký hợp đồng mua bán hàng hóa theo gói bán hàng của công ty.

Địa điểm:Quận 10
Thời gian:Từ ngày 15/04/2019 đến ngày 31/12/2020
Tổng giá trị giải thưởng:35.000.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không có

Nội dung chương trình:

Gói 1: Khách hàng ký kết và thực hiện hợp đồng mua 179 trụ implant nhãn hiệu Straumann của công ty với tổng giá trị hợp đồng: 179x11.162.500đ = 1.998.087.500đ (Một tỷ chín trăm chín mươi tám triệu không trăm tám mươi bảy ngàn đồng) sẽ được nhận khuyến mãi như sau: - 179 trụ phục hình (abutment) các loại nhãn hiệu Straumann trị giá: 179x3.783.500đ = 677.246.500đ. - 15 trụ lành thương (healing) các loại nhãn hiệu Straumann trị giá: 15x1.339.500đ = 20.092.500đ. - 1 khóa đào tạo kết hợp du lịch ngắn ngày tại Italy tổng giá trị lên đến 300.000.000đ. Tổng giá trị khuyến mại gói 1 lên đến 997.339.000 đồng, tương đương 49,9% tổng giá trị hợp đồng. Gói 2: Khách hàng ký kết và thực hiện hợp đồng mua 89 trụ implant nhãn hiệu Straumann của công ty với tổng giá trị hợp đồng: 89x11.162.500đ = 993.462.500đ (Chín trăm chín mươi ba triệu bốn trăm sáu mươi hai ngàn đồng) sẽ được nhận khuyến mãi như sau: - 89 trụ phục hình (abutment) các loại nhãn hiệu Straumann trị giá: 89x3.783.500đ = 336.731.500đ. - 1 khóa đào tạo ngắn ngày tại Italy tổng giá trị lên đến 150.000.000đ. Tổng giá trị khuyến mại gói 2 lên đến 486.731.500 đồng, tương đương 49,0% tổng giá trị hợp đồng. Gói 3: Khách hàng ký kết và thực hiện hợp đồng mua 249 trụ implant nhãn hiệu Neodent của công ty với tổng giá trị hợp đồng: 249x4.347.500đ = 1.082.527.500đ (Một tỷ không trăm tám mươi hai triệu năm trăm hai mươi bảy ngàn năm trăm đồng) sẽ được nhận khuyến mãi như sau: - 30 trụ phục hình (abutment) các loại nhãn hiệu Neodent trị giá: 30x2.200.519đ = 66.015.570đ. - 80 trụ lành thương (healing) các loại nhãn hiệu Neodent trị giá: 80x607.500đ = 48.600.000đ. - 40 phụ kiện lấy dấu (coping) các loại nhãn hiệu Neodent trị giá: 40x718.160đ = 28.726.400đ. - 50 phụ kiện nắp đậy (cover) các loại nhãn hiệu Neodent trị giá: 50x137.940đ = 6.897.000đ. - 1 khóa đào tạo kết hợp du lịch ngắn ngày tại Italy tổng giá trị lên đến 300.000.000đ. Tổng giá trị khuyến mại gói 3 lên đến 450.238.970 đồng, tương đương 41,6% tổng giá trị hợp đồng.

Sản phẩm của CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIV

Mua 1 được nhiều
Bắt đầu: 22/02/2021
Kết thúc: 31/12/2021
Mua 6 tặng 3
Bắt đầu: 15/03/2021
Kết thúc: 31/12/2022

Sản phẩm liên quan

HOTLINE
38.239.572