Mua implant đi Châu Âu

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

các trụ phục hình (abutment), trụ lành thương (healing), phụ kiện lấy dấu (coping), phụ kiện nắp đậy (cover) các loại nhãn hiệu Straumann và nhãn hiệu Neodent; 1 suất đào tạo kết hợp du lịch ngắn ngày tại Châu Âu.

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

trụ implant (trụ chân răng)

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

cá nhân, tổ chức ký hợp đồng mua bán hàng hóa theo gói bán hàng của công ty.

Địa điểm:Quận 10
Thời gian:Từ ngày 20/10/2019 đến ngày 20/10/2021
Tổng giá trị giải thưởng:12.000.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không áp dụng.

Nội dung chương trình:

Gói 1: Khách hàng ký kết và thực hiện hợp đồng mua 149 trụ implant nhãn hiệu Straumann của công ty với tổng giá trị hợp đồng: 149x11.162.500đ = 1.663.212.500đ (Một tỷ sáu trăm sáu mươi ba triệu hai trăm mười hai ngàn năm trăm đồng) sẽ được nhận khuyến mãi như sau: - 145 trụ phục hình (abutment) các loại nhãn hiệu Straumann trị giá: 145x3.783.500đ = 548.607.500đ. - 1 suất đào tạo kết hợp du lịch ngắn ngày tại Châu Âu tổng giá trị lên đến 282.016.200đ. Tổng giá trị khuyến mại lên đến 830.623.700 đồng, tương đương 49,9% tổng giá trị hợp đồng. Gói 2: Khách hàng ký kết và thực hiện hợp đồng mua 249 trụ implant nhãn hiệu Neodent của công ty với tổng giá trị hợp đồng: 249x4.347.500đ = 1.082.527.500đ (Một tỷ không trăm tám mươi hai triệu năm trăm hai mươi bảy ngàn năm trăm đồng) sẽ được nhận khuyến mãi như sau: - 50 trụ lành thương (healing) các loại nhãn hiệu Neodent trị giá: 50x440.860đ = 22.043.000đ. - 40 phụ kiện lấy dấu (coping) các loại nhãn hiệu Neodent trị giá: 40x718.160đ = 28.726.400đ. - 50 phụ kiện nắp đậy (cover) các loại nhãn hiệu Neodent trị giá: 50x116.325đ = 5.816.250đ. - 1 suất đào tạo kết hợp du lịch ngắn ngày tại Châu Âu tổng giá trị lên đến 282.016.200đ. Tổng giá trị khuyến mại gói 2 lên đến 338.601.850 đồng, tương đương 31,3% tổng giá trị hợp đồng.

Sản phẩm của CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIV

Mua "Implant" được đi "Italy"
Bắt đầu: 15/04/2019
Kết thúc: 31/12/2021
Mua 1 được nhiều
Bắt đầu: 22/02/2021
Kết thúc: 31/12/2021
Mua 6 tặng 3
Bắt đầu: 15/03/2021
Kết thúc: 31/12/2022

Sản phẩm liên quan

HOTLINE
38.239.572