Mua "implant" đi "Brazil"

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

các trụ phục hình (abutment); trụ lành thương (healing), phụ kiện lấy dấu (coping), phụ kiện nắp đậy (cover) các loại nhãn hiệu Straumann và nhãn hiệu Neodent; 1 suất đào tạo kết hợp du lịch ngắn ngày tại Brazil.

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

trụ implant (trụ chân răng)

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

cá nhân, tổ chức ký hợp đồng mua bán hàng hóa theo gói bán hàng của công ty

Địa điểm:Quận 10
Thời gian:Từ ngày 24/07/2019 đến ngày 24/07/2021
Tổng giá trị giải thưởng:10.000.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không áp dụng

Nội dung chương trình:

Khách hàng ký kết và thực hiện hợp đồng mua 69 trụ implant nhãn hiệu Straumann và 129 trụ implant nhãn hiệu Neodent (có thể gộp chung hoặc tách riêng 2 hợp đồng) của công ty với tổng giá trị hợp đồng: 69x11.162.500đ + 129x4.347.500 = 1.331.040.000đ (Một tỷ ba trăm ba mươi mốt triệu không trăm bốn mươi ngàn đồng) sẽ được nhận khuyến mãi như sau: - 35 trụ phục hình (abutment) các loại nhãn hiệu Straumann trị giá: 35x4.488.500đ = 157.097.000đ. - 40 trụ lành thương (healing) các loại nhãn hiệu Neodent trị giá: 40x440.800đ = 17.632.000đ. - 20 phụ kiện lấy dấu (coping) các loại nhãn hiệu Neodent trị giá: 20x718.160đ = 14.363.200đ. - 25 phụ kiện nắp đậy (cover) các loại nhãn hiệu Neodent trị giá: 50x137.940đ = 3.448.500đ. - 1 suất đào tạo kết hợp du lịch ngắn ngày tại Brazil tổng giá trị lên đến 188.000.000đ (Không được tham gia thực hiện mổ lâm sàng) Tổng giá trị khuyến mại lên đến 380.541.200 đồng, tương đương 28,6% tổng giá trị hợp đồng.

Sản phẩm của CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIV

Mua "Implant" được đi "Italy"
Bắt đầu: 15/04/2019
Kết thúc: 31/12/2021
Mua Implant Neodent đi Brazil
Bắt đầu: 05/07/2019
Kết thúc: 05/07/2021
Mua implant Straumann để đi Brazil
Bắt đầu: 10/07/2019
Kết thúc: 05/07/2021
Mua implant đi Châu Âu
Bắt đầu: 20/10/2019
Kết thúc: 20/10/2021
Mua 1 được nhiều
Bắt đầu: 22/02/2021
Kết thúc: 31/12/2021
Mua 6 tặng 3
Bắt đầu: 15/03/2021
Kết thúc: 31/12/2022

Sản phẩm liên quan

Khuyến mại hàng mẫu
Bắt đầu: 26/05/2018
Kết thúc: 31/05/2021
Mua "Implant" được đi "Italy"
Bắt đầu: 15/04/2019
Kết thúc: 31/12/2021
Khóa chống trộm Royal KS32
Bắt đầu: 02/05/2019
Kết thúc: 02/05/2021
Mua bạt được quà
Bắt đầu: 10/05/2019
Kết thúc: 31/12/2021
Mua Implant Neodent đi Brazil
Bắt đầu: 05/07/2019
Kết thúc: 05/07/2021
HOTLINE
38.239.572