Mua 1 được nhiều

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

các trụ phục hình (abutment), trụ lành thương (healing), ốc lấy dấu (coping), nắp đậy (cover) các loại nhãn hiệu Straumann và nhãn hiệu Neodent, chi phí cắt trụ.

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

trụ implant (trụ chân răng)

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

tất cả khách hàng mua hàng của công ty

Địa điểm:Quận 10
Thời gian:Từ ngày 22/02/2021 đến ngày 31/12/2021
Tổng giá trị giải thưởng:10.000.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không áp dụng

Nội dung chương trình:

Gói 1: Khách hàng mua 1 trụ implant nhãn hiệu Straumann loại SLActive giá 13.160.000 đồng sẽ được nhận khuyến mãi như sau: - 1 trụ phục hình (abutment) các loại nhãn hiệu Straumann trị giá 3.783.500 đồng. - 1 trụ lành thương (healing) các loại nhãn hiệu Straumann trị giá: 1.339.500 đồng. - 2 phụ kiện lấy dấu (coping) nhãn hiệu Straumann trị giá: 2x229.125đ = 458.250 đồng. - Chi phí cắt trụ 700.000 đồng. Tổng giá trị khuyến mại gói 1 lên đến 6.281.250 đồng, tương đương 47,73% tổng giá trị mua hàng. Gói 2: Khách hàng mua 1 trụ implant nhãn hiệu Straumann loại SLA giá 11.162.500 đồng sẽ được nhận khuyến mãi như sau: - 1 trụ phục hình (abutment) các loại nhãn hiệu Straumann trị giá 3.783.500 đồng. - 1 phụ kiện lấy dấu (coping) nhãn hiệu Straumann trị giá: 916.500 đồng. - Chi phí cắt trụ 700.000 đồng. Tổng giá trị khuyến mại gói 2 lên đến 5.400.000 đồng, tương đương 48,38% tổng giá trị mua hàng. Gói 3: Khách hàng mua 2 trụ implant nhãn hiệu Neodent giá (2x4.347.500đ) = 8.695.000 đồng sẽ được nhận khuyến mãi như sau: - 1 trụ phục hình (abutment) các loại nhãn hiệu Neodent trị giá: 1.974.000 đồng. - 1 trụ lành thương (healing) các loại nhãn hiệu Neodent trị giá: 607.500 đồng. - 1 phụ kiện lấy dấu (coping) các loại nhãn hiệu Neodent trị giá: 718.160 đồng. - 2 nắp đậy (cover) nhãn hiệu Neodent trị giá: 2x116.325đ = 232.650 đồng. - Chi phí cắt trụ 700.000 đồng. Tổng giá trị khuyến mại gói 3 lên đến 4.232.310 đồng, tương đương 48,68% tổng giá trị mua hàng.

Sản phẩm của CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIV

Mua "Implant" được đi "Italy"
Bắt đầu: 15/04/2019
Kết thúc: 31/12/2021
Mua 6 tặng 3
Bắt đầu: 15/03/2021
Kết thúc: 31/12/2022

Sản phẩm liên quan

HOTLINE
38.239.572