KHUYẾN MÃI THÁNG 05.2022

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Tất cả các sản phẩm của Công ty TNHH Intron Life Sciences Việt Nam

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Tất cả các sản phẩm của Công ty TNHH Intron Life Sciences Việt Nam

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Áp dụng cho khách hàng: Đại lý Quý Phương

Địa điểm:Huyện Nhà Bè
Thời gian:Từ ngày 12/05/2022 đến ngày 30/06/2022
Tổng giá trị giải thưởng:800.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Khi khách hàng đặt hàng trong thời gian diễn ra chương trình từ 12/5/2022 đến 30/6/2022, thì sẽ được hưởng thêm chương trình khuyến mãi như sau: - Mua 10 hộp sản phẩm Biofence Aqua được tặng thêm 2 hộp sản phẩm cùng loại. - Mua 10 sản phẩm khác của công ty được tặng thêm 1 hộp sản phẩm cùng loại

Nội dung chương trình:

Khi khách hàng đặt hàng trong thời gian diễn ra chương trình từ 12/5/2022 đến 30/6/2022, thì sẽ được hưởng thêm chương trình khuyến mãi như sau: - Mua 10 hộp sản phẩm Biofence Aqua sẽ được tặng thêm 2 hộp sản phẩm cùng loại. - Mua 10 sản phẩm khác của công ty sẽ được tặng thêm 1 hộp sản phẩm cùng loại

Sản phẩm của Công ty TNHH Intron Life Sciences Việt Nam

Sản phẩm liên quan

HOTLINE
38.239.572