KHUYẾN MÃI THÁNG 05 & 06.2022

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Tất cả các sản phẩm của Công ty TNHH Intron Life Sciences Việt Nam

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Tất cả các sản phẩm của Công ty TNHH Intron Life Sciences Việt Nam

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Áp dụng cho khách hàng khu vực: Quảng Nam, Quảng Ngãi

Địa điểm:Huyện Nhà Bè
Thời gian:Từ ngày 13/05/2022 đến ngày 30/06/2022
Tổng giá trị giải thưởng:800.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Khách hàng khi mua các sản phẩm của Công ty TNHH Intron Life Sciences Việt Nam trong thời gian khuyến mãi từ ngày 13/5/2022 đến hết ngày 30/06/2022 sẽ được áp dụng thêm chương trình khuyến mãi: " Mua 5 sản phẩm sẽ được tặng khuyến mãi 1 sản phẩm cùng loại"

Nội dung chương trình:

Khách hàng khi mua các sản phẩm của Công ty TNHH Intron Life Sciences Việt Nam trong thời gian khuyến mãi từ ngày 13/5/2022 đến hết ngày 30/06/2022 sẽ được áp dụng thêm chương trình khuyến mãi: " Mua 5 sản phẩm sẽ được tặng khuyến mãi 1 sản phẩm cùng loại"

Sản phẩm của Công ty TNHH Intron Life Sciences Việt Nam

KHUYẾN MÃI QUÝ NĂM 2022
Bắt đầu: 01/04/2022
Kết thúc: 31/12/2022
CHƯƠNG TRÌNH QUÝ II NĂM 2022
Bắt đầu: 16/04/2022
Kết thúc: 30/06/2022
TRI ÂN KHÁCH HÀNG
Bắt đầu: 10/05/2022
Kết thúc: 31/10/2022
KHUYẾN MÃI THÁNG 05.2022
Bắt đầu: 12/05/2022
Kết thúc: 30/06/2022

Sản phẩm liên quan

Đồng hành cùng người nuôi tôm năm 2022
Bắt đầu: 27/01/2022
Kết thúc: 31/12/2022
KHUYẾN MÃI QUÝ NĂM 2022
Bắt đầu: 01/04/2022
Kết thúc: 31/12/2022
CHƯƠNG TRÌNH QUÝ II NĂM 2022
Bắt đầu: 16/04/2022
Kết thúc: 30/06/2022
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI SẢN PHẨM THUỐC UPVN THÁNG 5
Bắt đầu: 01/05/2022
Kết thúc: 31/05/2022
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI SẢN PHẨM RAINBOW THÁNG 5
Bắt đầu: 01/05/2022
Kết thúc: 31/05/2022
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI SẢN PHẨM AQUAMASTER THÁNG 5
Bắt đầu: 01/05/2022
Kết thúc: 31/05/2022
HOTLINE
38.239.572