Khuyến mại sản phẩm lốp tải, buýt Bridgestone "825R16-R156-TL-TCF" tháng 04 năm 2021

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

không có

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Lốp xe Tải & Buýt Bridgestone theo danh sách đính kèm

Hình thức khuyến mại: Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã thông báo (hình thức giảm giá)
Đối tượng được khuyến mại:

Nhà phân phối lốp xe Tải & Buýt của Công Ty TNHH Kinh Doanh Lốp Xe Bridgestone Việt Nam (BSTVN) có mua hàng tại địa bàn Tp.HCM

Địa điểm:Quận 1
Thời gian:Từ ngày 09/04/2021 đến ngày 30/04/2021
Tổng giá trị giải thưởng:242.620.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

không có

Nội dung chương trình:

Công Ty BSTVN thông báo khuyến mại cho nhà Phân Phối lốp xe Tải, Buýt của BSTVN có mua hàng ở địa bàn Tp.HCM. Theo đó, trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mại, nhà Phân Phối sẽ được hưởng mức giảm giá chi tiết theo danh sách đính kèm. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: 242.620.000 VNĐ

Sản phẩm của CÔNG TY TNHH KINH DOANH LỐP XE BRIDGESTONE VIỆT NAM

Sản phẩm liên quan

Mua "Implant" được đi "Italy"
Bắt đầu: 15/04/2019
Kết thúc: 31/12/2021
Mua bạt được quà
Bắt đầu: 10/05/2019
Kết thúc: 31/12/2021
Mua implant Straumann để đi Brazil
Bắt đầu: 10/07/2019
Kết thúc: 05/07/2021
Mua "implant" đi "Brazil"
Bắt đầu: 24/07/2019
Kết thúc: 24/07/2021
Mua implant đi Châu Âu
Bắt đầu: 20/10/2019
Kết thúc: 20/10/2021
HOTLINE
38.239.572