KHUYẾN MÃI QUÝ NĂM 2022

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Tất cả các sản phẩm của Công ty TNHH Intron Life Sciences Việt Nam

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Tất cả các sản phẩm của Công ty TNHH Intron Life Sciences Việt Nam

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Tất cả khách hàng mua sản phẩm của Công ty TNHH Intron Life Sciences Việt Nam

Địa điểm:Huyện Nhà Bè
Thời gian:Từ ngày 01/04/2022 đến ngày 31/12/2022
Tổng giá trị giải thưởng:800.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Khách hàng khi mua các sản phẩm của Công ty TNHH Intron Life Sciences Việt Nam trong thời gian khuyến mãi từ ngày 01/04/2022 đến hết ngày 31/12/2022 đạt từ 75.000.000 VNĐ trở lên cho mỗi quý thì sẽ được áp dụng thêm chương trình khuyến mãi: " Mua 10 sản phẩm sẽ được tặng khuyến mãi 1 sản phẩm cùng loại"

Nội dung chương trình:

Khách hàng khi mua các sản phẩm của Công ty TNHH Intron Life Sciences Việt Nam trong thời gian khuyến mãi từ ngày 01/04/2022 đến hết ngày 31/12/2022 đạt từ 75.000.000 VNĐ trở lên cho mỗi quý thì sẽ được áp dụng thêm chương trình khuyến mãi: " Mua 10 sản phẩm sẽ được tặng khuyến mãi 1 sản phẩm cùng loại"

Sản phẩm của Công ty TNHH Intron Life Sciences Việt Nam

Sản phẩm liên quan

HOTLINE
38.239.572