Khuyến mại dành cho Mực in G&G

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Thẻ cào điện thoại, Mực in Laser G&G

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Mực in Laser G&G (có giá trị từ 150.000 trở lên)

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Tất cả các khách hàng và đại lý mua mực in.

Địa điểm:Quận 1
Thời gian:Từ ngày 02/01/2022 đến ngày 31/12/2022
Tổng giá trị giải thưởng:500.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

- Mua 1 Hộp mực Laser G&G các loại (≥ 150.000đ), tặng 1 Thẻ cào mệnh giá 50.000đ. - Mua 10 Hộp mực Laser G&G các loại (≥ 1.500.000đ), tặng 1 hộp mực NT-PH278CU (176.000đ) hoặc NT-PH505CU (205.700đ). - Mua 20 Hộp mực Laser G&G các loại (≥ 3.000.000đ), tặng 1 hộp mực NT-PH5949CU (212.500đ). - Mua 30 Hộp mực Laser G&G các loại (≥ 4.500.000đ), tặng 1 hộp mực NT-PC052C (440.000đ). - Mua 200 Hộp mực Laser G&G (≥ 132.000.000đ) (bao gồm các mã: NT-PH226C , GG-PH226CU, NT-CH226CU , NT-PC052C , NT-PH276, GG-PH276, NT-PH276CF) hoặc mua 250 Hộp mực Laser G&G (≥ 96.250.000đ) (bao gồm các mã: NT-PH226C , GG-PH226CU, NT-CH226CU , NT-PC052C , NT-PH276, GG-PH276, NT-PH276CF, NT-PH280CU, NT-PH280XCU, NT-PH505CU, NT-CH505CU), tặng Mực in Laser G&G các loại trị giá 5.000.000đ. - Mua 250 Hộp mực Laser G&G (≥ 165.000.000đ) (bao gồm các mã: NT-PH226C , GG-PH226CU, NT-CH226CU , NT-PC052C , NT-PH276, GG-PH276, NT-PH276CF ) hoặc mua 300 Hộp mực Laser G&G (≥ 115.500.000đ) (bao gồm các mã: NT-PH226C , GG-PH226CU, NT-CH226CU , NT-PC052C , NT-PH276, GG-PH276, NT-PH276CF, NT-PH280CU, NT-PH280XCU, NT-PH505CU, NT-CH505CU), tặng Mực in Laser G&G các loại trị giá 6.500.000đ. - Mua 240 Hộp mực Laser G&G (≥ 174.240.000đ) (bao gồm các mã: NT-PH202BK, NT-PH202C, NT-PH202Y, NT-PH202M, GG-PH202UBK , GG-PH202UC, GG-PH202UY,GG-PH202UM) hoặc mua 300 Hộp mực Laser G&G (≥ 120.000.000đ) (bao gồm các mã: NT-PH202BK, NT-PH202C, NT-PH202Y, NT-PH202M, GG-PH202UBK , GG-PH202UC, GG-PH202UY,GG-PH202UM , NT-PH210BK, NT-PH211C, NT-PH212Y, NT-PH213M, GG-CH210FBK, GG-CH211FC , GG-CH212FY, GG-CH213FM,NT-PH540UBK,NT-PH541UC,NT-PH542UY,NT-PH543UM,NT-CH540FUBK,NT-CH541FUC, NT-CH542FUY,NT-CH543FUM , CF210A , CF211A, CF212A , CF213A, NT-PH201XBK,NT-PH201BK,NT-PH201C,NT-PH201Y,NT-PH201M,NT-PH201XUBK,NT-PH201XUC,NT-PH201XUY,NT-PH201XUM, GG-PH201XUBK,GG-PH201XUC,GG-PH201XUY,GG-PH201XUM), tặng Mực in Laser G&G các loại trị giá 8.000.000đ.

Nội dung chương trình:

- Mua 1 Hộp mực Laser G&G các loại (≥ 150.000đ), tặng 1 Thẻ cào mệnh giá 50.000đ. - Mua 10 Hộp mực Laser G&G các loại (≥ 1.500.000đ), tặng 1 hộp mực NT-PH278CU (176.000đ) hoặc NT-PH505CU (205.700đ). - Mua 20 Hộp mực Laser G&G các loại (≥ 3.000.000đ), tặng 1 hộp mực NT-PH5949CU (212.500đ). - Mua 30 Hộp mực Laser G&G các loại (≥ 4.500.000đ), tặng 1 hộp mực NT-PC052C (440.000đ). - Mua 200 Hộp mực Laser G&G (≥ 132.000.000đ) (bao gồm các mã: NT-PH226C , GG-PH226CU, NT-CH226CU , NT-PC052C , NT-PH276, GG-PH276, NT-PH276CF) hoặc mua 250 Hộp mực Laser G&G (≥ 96.250.000đ) (bao gồm các mã: NT-PH226C , GG-PH226CU, NT-CH226CU , NT-PC052C , NT-PH276, GG-PH276, NT-PH276CF, NT-PH280CU, NT-PH280XCU, NT-PH505CU, NT-CH505CU), tặng Mực in Laser G&G các loại trị giá 5.000.000đ. - Mua 250 Hộp mực Laser G&G (≥ 165.000.000đ) (bao gồm các mã: NT-PH226C , GG-PH226CU, NT-CH226CU , NT-PC052C , NT-PH276, GG-PH276, NT-PH276CF ) hoặc mua 300 Hộp mực Laser G&G (≥ 115.500.000đ) (bao gồm các mã: NT-PH226C , GG-PH226CU, NT-CH226CU , NT-PC052C , NT-PH276, GG-PH276, NT-PH276CF, NT-PH280CU, NT-PH280XCU, NT-PH505CU, NT-CH505CU), tặng Mực in Laser G&G các loại trị giá 6.500.000đ. - Mua 240 Hộp mực Laser G&G (≥ 174.240.000đ) (bao gồm các mã: NT-PH202BK, NT-PH202C, NT-PH202Y, NT-PH202M, GG-PH202UBK , GG-PH202UC, GG-PH202UY,GG-PH202UM) hoặc mua 300 Hộp mực Laser G&G (≥ 120.000.000đ) (bao gồm các mã: NT-PH202BK, NT-PH202C, NT-PH202Y, NT-PH202M, GG-PH202UBK , GG-PH202UC, GG-PH202UY,GG-PH202UM , NT-PH210BK, NT-PH211C, NT-PH212Y, NT-PH213M, GG-CH210FBK, GG-CH211FC , GG-CH212FY, GG-CH213FM,NT-PH540UBK,NT-PH541UC,NT-PH542UY,NT-PH543UM,NT-CH540FUBK,NT-CH541FUC, NT-CH542FUY,NT-CH543FUM , CF210A , CF211A, CF212A , CF213A, NT-PH201XBK,NT-PH201BK,NT-PH201C,NT-PH201Y,NT-PH201M,NT-PH201XUBK,NT-PH201XUC,NT-PH201XUY,NT-PH201XUM, GG-PH201XUBK,GG-PH201XUC,GG-PH201XUY,GG-PH201XUM), tặng Mực in Laser G&G các loại trị giá 8.000.000đ.

Sản phẩm của Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Sunshine

Khuyến mãi dành cho Mực in G&G
Bắt đầu: 01/03/2019
Kết thúc: 31/12/2029

Sản phẩm liên quan

Mua sản phẩm thưởng vật phẩm quảng cáo
Bắt đầu: 01/09/2016
Kết thúc: 01/10/2106
Mua máy photocopy Samsung tặng Điện thoại Di động Samsung
Bắt đầu: 15/12/2016
Kết thúc: 05/02/2107
Khuyến mãi dành cho Mực in G&G
Bắt đầu: 01/03/2019
Kết thúc: 31/12/2029
MỪNG ĐẠI LỄ - CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI QUÝ 2.2021
Bắt đầu: 13/04/2021
Kết thúc: 25/11/2026
MÙA SALE RỰC LỬA ,GIẢM GIÁ NGỠ NGÀNG
Bắt đầu: 07/12/2021
Kết thúc: 22/07/2027
HOTLINE
38.239.572