Khuyến mãi 10% tổng giá trị đơn hàng cho đại lý trong tháng 10- 2020

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

1./Hệ thống bản lề 2./Hệ thống tay nâng 3./Hệ thống ray trượt 4./Hệ thống ray hộp 5./Bộ điện cho tay nâng và ngăn kéo 6./Hệ thống phân chia bên trong ngăn kéo và các dụng cụ bếp nhãn hàng Blum.

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

1./Hệ thống bản lề 2./Hệ thống tay nâng 3./Hệ thống ray trượt 4./Hệ thống ray hộp 5./Bộ điện cho tay nâng và ngăn kéo 6./Hệ thống phân chia bên trong ngăn kéo và các dụng cụ bếp nhãn hàng Blum.

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Các đại lý chính thức được xác nhận bởi công ty TNHH Blum Việt Nam

Địa điểm:Quận 3
Thời gian:Từ ngày 01/10/2020 đến ngày 31/10/2020
Tổng giá trị giải thưởng:10.000.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

10% Tổng giá trị thanh toán của tất cả các đơn hàng Từ ngày 1 đến ngày 31 tháng 10 năm 2020 của các đại lý sẽ được qui đổi thành đơn hàng khuyến mãi (đơn hàng FOC) các sản phẩm của Blum bao gồm: 1./Hệ thống bản lề 2./Hệ thống tay nâng 3./Hệ thống ray trượt 4./Hệ thống ray hộp 5./Bộ điện cho tay nâng và ngăn kéo 6./Hệ thống phân chia bên trong ngăn kéo và các dụng cụ bếp nhãn hàng Blum

Nội dung chương trình:

10% Tổng giá trị thanh toán của tất cả các đơn hàng Từ ngày 1 đến ngày 31 tháng 10 năm 2020 của các đại lý sẽ được qui đổi thành đơn hàng khuyến mãi (đơn hàng FOC) các sản phẩm của Blum bao gồm: 1./Hệ thống bản lề 2./Hệ thống tay nâng 3./Hệ thống ray trượt 4./Hệ thống ray hộp 5./Bộ điện cho tay nâng và ngăn kéo 6./Hệ thống phân chia bên trong ngăn kéo và các dụng cụ bếp nhãn hàng Blum

Sản phẩm của Công ty TNHH Blum Việt Nam

Sản phẩm liên quan

HOTLINE
38.239.572