Gửi hàng mẫu cho khách hàng

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Hạt màu trắngPE 0257, PE 12189 và hạt màu đen UN 2014, PE 2718, PE 2772, PE 6251, PE 6269, PE 6371, PE 6405, PE 6452, PE 6577, PE 9902… và muội Carbon ELECTRA 273, KC101, KC120, KC170, KP103, KP203

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Hạt màu trắngPE 0257, PE 12189 và hạt màu đen UN 2014, PE 2718, PE 2772, PE 6251, PE 6269, PE 6371, PE 6405, PE 6452, PE 6577, PE 9902… và muội Carbon ELECTRA 273, KC101, KC120, KC170, KP103, KP203

Hình thức khuyến mại: Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Áp dụng cho mọi đối tượng khách hàng có nhu cầu.

Địa điểm:Quận 1
Thời gian:Từ ngày 15/11/2019 đến ngày 31/12/2022
Tổng giá trị giải thưởng:100.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không có giải thưởng

Nội dung chương trình:

Khách hàng có nhu cầu mua sản phẩm của công ty, sẽ được dùng thử một số sản phẩm miễn phí trước khi mua hàng.

Sản phẩm của Công Ty TNHH Thương Mại Lâm Long

Sản phẩm liên quan

Mua "Implant" được đi "Italy"
Bắt đầu: 15/04/2019
Kết thúc: 31/12/2021
Mua bạt được quà
Bắt đầu: 10/05/2019
Kết thúc: 31/12/2021
Mua implant đi Châu Âu
Bắt đầu: 20/10/2019
Kết thúc: 20/10/2021
Nệm gòn ASC
Bắt đầu: 24/04/2020
Kết thúc: 01/04/2022
HOTLINE
38.239.572