Demo Tel T2

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Không có

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại bổ sung: Mi Robot Vacuum-Mop 2 EU Mi Robot Vacuum-Mop 2 Lite EU Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro Redmi Buds 3 Lite Redmi Buds 3 Pro Xiaomi Smart Air Purifier 4 EU Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite EU

Hình thức khuyến mại: Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã thông báo (hình thức giảm giá)
Đối tượng được khuyến mại:

Khách hàng của chương trình khuyến mại bổ sung: Công Ty Cổ Phần Thương Mại Nguyễn Kim CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 1 DIGITAL TECHNOLOGY và CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 1 DIGITAL TECHNOLOGY

Địa điểm:Quận 12
Thời gian:Từ ngày 08/02/2022 đến ngày 16/02/2022
Tổng giá trị giải thưởng:12.636.300.005 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Cơ cấu giải thưởng bổ sung: 2130 chiếc Mi Robot Vacuum-Mop 2 EU 760 chiếc Mi Robot Vacuum-Mop 2 Lite EU 10 chiếc Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro 1145 chiếc Redmi Buds 3 Lite 135 chiếc Redmi Buds 3 Pro 305 chiếc Xiaomi Smart Air Purifier 4 EU 900 chiếc Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite EU

Nội dung chương trình:

Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại bổ sung: Trong thời gian chương trình, các khách hàng thuộc đối tượng được hưởng khuyến mại kể trên khi mua sản phẩm của Công ty Cổ phần Thế giới số và các chi nhánh trực thuộc phân phối Mi Robot Vacuum-Mop 2 EU có giá từ 4,245,456 VNĐ(-VAT) giảm xuống 3,995,000 VNĐ(-VAT) (giảm 6%), Mi Robot Vacuum-Mop 2 Lite EU có giá từ 3,893,500 VNĐ(-VAT) giảm xuống 2,995,000 VNĐ(-VAT) (giảm 23%), Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro có giá từ 5,552,730 VNĐ(-VAT) giảm xuống 4,950,000 VNĐ(-VAT) (giảm 11%), Redmi Buds 3 Lite có giá từ 442,500 VNĐ(-VAT) giảm xuống 295,000 VNĐ(-VAT) (giảm 33%), Redmi Buds 3 Pro có giá từ 1,492,500VNĐ(-VAT) giảm xuống 995,000VNĐ(-VAT) (giảm 33%), Xiaomi Smart Air Purifier 4 EU có giá từ 2,853,006VNĐ(-VAT) giảm xuống 2,495,000 VNĐ(-VAT) (giảm 13%), Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite EU có giá từ 2,593,500 VNĐ(-VAT) giảm xuống 1,995,000 VNĐ(-VAT) (giảm 23%).

Sản phẩm của Công ty cổ phần Thế Giới Số

Sản phẩm liên quan

Zenfone trao tay – Nhận ngay phụ kiện – Tháng 8/2016
Bắt đầu: 06/08/2016
Kết thúc: 06/09/2022
Mua sản phẩm thưởng vật phẩm quảng cáo
Bắt đầu: 01/09/2016
Kết thúc: 01/10/2106
Mua máy photocopy Samsung tặng Điện thoại Di động Samsung
Bắt đầu: 15/12/2016
Kết thúc: 05/02/2107
Khuyến mãi mua hàng tặng kèm
Bắt đầu: 20/04/2018
Kết thúc: 20/04/2023
Khuyến mãi dành cho Mực in G&G
Bắt đầu: 01/03/2019
Kết thúc: 31/12/2029
HOTLINE
38.239.572