CUNG CẤP MẪU CHO KHÁCH HÀNG THỬ NGHIỆM

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Màng nhựa phức hợp, hạt nhựa các loại sử dụng trong quá trình sản xuất bao bì nhựa

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Màng ghép mềm, hạt nhựa, các nguyên vật liệu liên quan sử dụng trong quá trình sản xuất bao bì nhựa

Hình thức khuyến mại: Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Tất cả các khách hàng của Công ty

Địa điểm:Huyện Nhà Bè
Thời gian:Từ ngày 02/12/2021 đến ngày 31/12/2023
Tổng giá trị giải thưởng:3.000.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Mẫu chạy thử cho khách hàng không lớn hơn 1000 kg (1 tấn)/ lần chạy thử

Nội dung chương trình:

Khi phát triển sản phẩm mới cho khách hàng hiện tại hoặc khách hàng mới, công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Liên Minh sẽ tiến hành cung cấp mẫu chạy thử cho khách hàng kiểm tra và xác nhận trước khi sản xuất khối lượng lớn

Sản phẩm của Công ty Cổ Phần nhựa Bao bì Liên Minh

KHUYẾN MẠI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG
Bắt đầu: 07/12/2021
Kết thúc: 31/12/2023

Sản phẩm liên quan

KHUYẾN MẠI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG
Bắt đầu: 07/12/2021
Kết thúc: 31/12/2023
Chương trình khuyến mại số 04 tháng 03
Bắt đầu: 10/03/2022
Kết thúc: 26/10/2027
HOTLINE
38.239.572