CTKM 04/2021

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

vàng

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

tất cả sản phâm animaid phân phối

Hình thức khuyến mại: Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên
Đối tượng được khuyến mại:

Tất cả khách hàng công ty animaid trong cả nước

Địa điểm:Quận Thủ Đức
Thời gian:Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021
Tổng giá trị giải thưởng:3.500.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

không có

Nội dung chương trình:

file đính kèm

Sản phẩm của Công ty TNHH Animaid

CTKM 05/2021
Bắt đầu: 01/01/2021
Kết thúc: 31/12/2021
CTKM 02/2021
Bắt đầu: 01/01/2021
Kết thúc: 31/12/2021
CTKM 03/2021
Bắt đầu: 01/01/2021
Kết thúc: 31/12/2021
CTKM 03/2021
Bắt đầu: 01/01/2021
Kết thúc: 31/12/2021
CTKM 01/2021
Bắt đầu: 01/01/2021
Kết thúc: 31/12/2021
CTKM 06/2021
Bắt đầu: 01/01/2021
Kết thúc: 31/12/2021

Sản phẩm liên quan

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI TÍCH LŨY 3 NĂM
Bắt đầu: 20/08/2019
Kết thúc: 31/01/2022
TẶNG PHÂN BÓN VÀ BAO BÌ MẪU NPK HÀN-VIỆT 2020
Bắt đầu: 07/03/2020
Kết thúc: 31/12/2021
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng trồng thử nghiệm
Bắt đầu: 05/09/2020
Kết thúc: 05/09/2025
HỘI THẢO TƯ VẤN BÁN HÀNG ĐX 20-21
Bắt đầu: 05/11/2020
Kết thúc: 31/03/2022
BÓN NAVI NHẬN QUÀ NGẤT NGÂY
Bắt đầu: 17/12/2020
Kết thúc: 17/12/2021
HOTLINE
38.239.572