CÔNG TY CỔ PHẦN SX TM DV KIM CƯƠNG

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Gạo, Mì gói, nước ngọt, nước khoán, giỏ quà bánh kẹo, bánh Trung Thu.

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Sản xuất các loại nhựa, màng phức hợp, khách hàng mua bán nguyên vật liệu.

Hình thức khuyến mại: Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên
Đối tượng được khuyến mại:

Tất cả các khách hàng của Công ty.

Địa điểm:Quận Tân Phú
Thời gian:Từ ngày 08/09/2021 đến ngày 31/12/2022
Tổng giá trị giải thưởng:400.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không có

Nội dung chương trình:

Dành cho các khách hàng đặt hàng in về sản phẩm bao bì nhựa của Công ty có hóa đơn từ 3.000.000đ (ba triệu đồng) (đã bao gồm VAT), được tặng quà khuyến mại và sẽ được chọn một trong những sản phẩm sau: Bao gạo 5 ký giá 150.000 đ (một trăm năm mươi ngàn đồng), mì gói 1 thùng gía từ 150.000 đ (một trăm năm mươi ngàn đồng)- đến 200.000 đ (hai trăm ngàn đồng), nước ngọt 1 thùng gía 200.000 đ, (hai trăm ngàn đông), nước khoán 80.000 đ (tám mươi ngàn đồng), giỏ quà (bánh kẹo, trà, nước trái cây, mứt, hạt điều, khô bò, hạt dưa, nho khô, trái cây, 1 giỏ gía 1.000.000đ (một triệu đồng), Bánh Trung Thu 1 hộp giá 800.000 đ (Tám trăm ngàn đồng).

Sản phẩm của CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIM CƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN SX TM DV KIM CƯƠNG
Bắt đầu: 09/08/2022
Kết thúc: 31/03/2023

Sản phẩm liên quan

Gửi hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 15/11/2019
Kết thúc: 31/12/2022
CUNG CẤP MẪU CHO KHÁCH HÀNG THỬ NGHIỆM
Bắt đầu: 01/01/2021
Kết thúc: 31/12/2022
Khuyến khích Đối Tác Thương Hiệu mới
Bắt đầu: 09/11/2021
Kết thúc: 28/02/2023
Khuyến khích Điều Hành Đối Tác Thương Hiệu mới
Bắt đầu: 09/11/2021
Kết thúc: 28/02/2023
HOTLINE
38.239.572