Chương trình “Top 5 Đại lý cao nhất lốp du lịch HRD & Top 5 Đại lý cao nhất lốp du lịch LVR1 ” tháng 04 năm 2021 cho nhà phân phối khu vực các tỉnh và thành phố khác

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Lốp xe du lịch 235/45R18-T05-TL-T, 245/50R18-T05-TL-T , 235/65R16C-R630-JP-T nhãn hiệu Bridgestone

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Lốp xe du lịch nhãn hiệu Bridgestone như danh sách đính kèm

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Nhà Phân Phối lốp xe du lịch (theo danh sách đính kèm) của Công Ty TNHH Kinh Doanh Lốp Xe Bridgestone Việt Nam ("BSTVN")

Địa điểm:Quận 1
Thời gian:Từ ngày 01/04/2021 đến ngày 23/04/2021
Tổng giá trị giải thưởng:139.668.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Chương trình 1: 20 lốp 235/45R18-T05-TL-T nhãn hiệu Bridgestone, 10 lốp 245/50R18-T05-TL-T nhãn hiệu Bridgestone Chương trình 2: 30 lốp 235/65R16C-R630-JP-T nhãn hiệu Bridgestone

Nội dung chương trình:

BSTVN thông báo thực hiện chương trình khuyến mại “Top 5 Đại lý cao nhất lốp du lịch HRD & Top 5 Đại lý cao nhất lốp du lịch LVR1 ” tháng 04 năm 2021 cho nhà phân phối khu vực các tỉnh và thành phố khác". Từ ngày 01/04/2021 đến ngày 23/04/2021, khi mua hàng, dữ liệu mua hàng của khách hàng sẽ được công ty lưu và sau ngày 23/04/2021 công ty sẽ tổng hợp lại dữ liệu này và thông báo kết quả công khai đến cho khách hàng. Chi tiết sẽ được nêu tại file đính kèm.

Sản phẩm của CÔNG TY TNHH KINH DOANH LỐP XE BRIDGESTONE VIỆT NAM

Sản phẩm liên quan

Mua "Implant" được đi "Italy"
Bắt đầu: 15/04/2019
Kết thúc: 31/12/2021
Mua bạt được quà
Bắt đầu: 10/05/2019
Kết thúc: 31/12/2021
Mua implant Straumann để đi Brazil
Bắt đầu: 10/07/2019
Kết thúc: 05/07/2021
Mua "implant" đi "Brazil"
Bắt đầu: 24/07/2019
Kết thúc: 24/07/2021
Mua implant đi Châu Âu
Bắt đầu: 20/10/2019
Kết thúc: 20/10/2021
HOTLINE
38.239.572