CHƯƠNG TRÌNH QUÝ II NĂM 2022

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Sản phẩm của công ty TNHH Intron Life Sciences Việt Nam gồm: Recharge

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Sản phẩm của công ty TNHH Intron Life Sciences Việt Nam gồm: Recharge

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Tất cả khách hàng mua sản phẩm của Công ty TNHH Intron Life Sciences Việt Nam.

Địa điểm:Huyện Nhà Bè
Thời gian:Từ ngày 16/04/2022 đến ngày 30/06/2022
Tổng giá trị giải thưởng:100.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Mua 5 sản phẩm Recharge của Công ty TNHH Intron Life Sciences Việt Nam thì được tặng khuyến mãi 1 sản phẩm cùng loại.

Nội dung chương trình:

Trong thời gian khuyến mãi từ ngày 16/4/2022 đến hết ngày 30/06/2022 Khách hàng mua 5 sản phẩm Recharge của Công ty TNHH Intron Life Sciences Việt Nam thì được tặng khuyến mãi 1 sản phẩm cùng loại.

Sản phẩm của Công ty TNHH Intron Life Sciences Việt Nam

Sản phẩm liên quan

HOTLINE
38.239.572