CHƯƠNG TRÌNH QUÝ II NĂM 2022

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Sản phẩm của công ty TNHH Intron Life Sciences Việt Nam gồm: Recharge

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Sản phẩm của công ty TNHH Intron Life Sciences Việt Nam gồm: Recharge

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Tất cả khách hàng mua sản phẩm của Công ty TNHH Intron Life Sciences Việt Nam.

Địa điểm:Huyện Nhà Bè
Thời gian:Từ ngày 16/04/2022 đến ngày 30/06/2022
Tổng giá trị giải thưởng:100.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Mua 5 sản phẩm Recharge của Công ty TNHH Intron Life Sciences Việt Nam thì được tặng khuyến mãi 1 sản phẩm cùng loại.

Nội dung chương trình:

Trong thời gian khuyến mãi từ ngày 16/4/2022 đến hết ngày 30/06/2022 Khách hàng mua 5 sản phẩm Recharge của Công ty TNHH Intron Life Sciences Việt Nam thì được tặng khuyến mãi 1 sản phẩm cùng loại.

Sản phẩm của Công ty TNHH Intron Life Sciences Việt Nam

KHUYẾN MÃI QUÝ NĂM 2022
Bắt đầu: 01/04/2022
Kết thúc: 31/12/2022
TRI ÂN KHÁCH HÀNG
Bắt đầu: 10/05/2022
Kết thúc: 31/10/2022
KHUYẾN MÃI THÁNG 06.2022
Bắt đầu: 29/06/2022
Kết thúc: 31/12/2022
KHUYẾN MÃI THÁNG 10.2022 (ĐL MƯỜI PHƯỢNG)
Bắt đầu: 01/10/2022
Kết thúc: 31/10/2022

Sản phẩm liên quan

Đồng hành cùng người nuôi tôm năm 2022
Bắt đầu: 27/01/2022
Kết thúc: 31/12/2022
KHUYẾN MÃI QUÝ NĂM 2022
Bắt đầu: 01/04/2022
Kết thúc: 31/12/2022
TRI ÂN KHÁCH HÀNG
Bắt đầu: 10/05/2022
Kết thúc: 31/10/2022
KHUYẾN MÃI THÁNG 06.2022
Bắt đầu: 29/06/2022
Kết thúc: 31/12/2022
TÍCH ĐIỂM CHO KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT
Bắt đầu: 25/07/2022
Kết thúc: 31/12/2022
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI SẢN PHẨM AQUAMASTER THÁNG 9
Bắt đầu: 01/09/2022
Kết thúc: 30/09/2022
HOTLINE
38.239.572