Chương trình khuyến mãi từ tháng 01/2022 đến 12/2022

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Thức ăn chăn nuôi và thuôc thú y cho gia súc, gia cầm

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Thức ăn chăn nuôi và thuôc thú y cho gia súc, gia cầm

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Toàn bộ khách hàng (trừ Công ty cổ phần chăn nuôi Mitraco và Công ty cổ phần thuốc thú y Vinavet)

Địa điểm:Quận 9
Thời gian:Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022
Tổng giá trị giải thưởng:500.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Hàng dinh dưỡng trong nước: Khuyến mãi mua 20+5 Hàng dinh dưỡng nhập khẩu; kháng sinh: Khuyến mãi mua20+3

Nội dung chương trình:

Hàng dinh dưỡng trong nước: Khuyến mãi mua 20+5 Hàng dinh dưỡng nhập khẩu; kháng sinh: Khuyến mãi mua20+3

Sản phẩm của Công ty TNHH thương mại thuốc thú y An Bình

Sản phẩm liên quan

Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng trồng thử nghiệm
Bắt đầu: 05/09/2020
Kết thúc: 05/09/2025
Chương trình khuyến mại số 22 năm 2021
Bắt đầu: 30/12/2021
Kết thúc: 31/12/2022
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI DU LỊCH 2022
Bắt đầu: 01/01/2022
Kết thúc: 31/12/2022
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI TẶNG QUÀ LỄ TẾT NĂM 2022
Bắt đầu: 01/01/2022
Kết thúc: 31/12/2022
HOTLINE
38.239.572