Chương trình khuyến mãi Lactacyd 2022

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Lactacyd Gentle Care (BB Cosmetics) 60ml, Lactacyd Odor Fresh (ADF) 60ml, Lactacyd Pearly Intimate 60ml, Lactacyd Extra Milky (Milky) 60ml, Lactacyd Extra Nourish 60ml, gói quà Paltal, gói quà Vera

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Lactacyd Odor Fresh (ADF) 250ml, Lactacyd Soft&Silky 250ml, Lactacyd FH 250ml, Lactacyd Gentle Care (BB Cosmetics) 250ml, Lactacyd Extra Milky (Milky) 250ml, Lactacyd Extra Milky (Milky) 500ml, Lactacyd Gentle Care (BB Cosmetics) 500ml

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Nhà phân phối DKSH của công ty

Địa điểm:Quận 9
Thời gian:Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022
Tổng giá trị giải thưởng:10.889.442.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Mua 01 chai Lactacyd FH 250ml trị giá 79,300 VND hoặc 01 chai Lactacyd Odor Fresh (ADF) 250ml trị giá 69,000 VND hoặc 01 chai Lactacyd Soft&Silky 250ml trị giá 79,300 VND hoặc 01 chai Lactacyd Extra Milky (Milky) 250ml trị giá 90,500 VND hoặc 01 chai Lactacyd Gentle Care (BB Cosmetics) 250ml trị giá 94,600 VND - tặng 01 chai Lactacyd Gentle Care (BB Cosmetics) 60ml trị giá 4,837 VND hoặc 01 chai Lactacyd Odor Fresh (ADF) 60ml trị giá 5,209 VND hoặc 01 chai Lactacyd Pearly Intimate 60ml trị giá 7,088 VND hoặc 01 chai Lactacyd Extra Milky (Milky) 60ml trị giá 5,713 VND hoặc 01 chai Lactacyd Extra Nourish 60ml trị giá 7,088 VND hoặc 01 gói quà Paltal trị giá 17,000 VND hoặc 01 gói quà Vera trị giá 17,000 VND. - Mua 01 chai Lactacyd Extra Milky (Milky) 500ml trị giá 153,300 VND hoặc 01 chai Lactacyd Gentle Care (BB Cosmetics) 500ml trị giá 153,300 VND - tặng 02 chai Lactacyd Gentle Care (BB Cosmetics) 60ml trị giá 9,674 VND hoặc 02 chai Lactacyd Extra Milky (Milky) 60ml trị giá 11,426 VND

Nội dung chương trình:

Mua 01 chai Lactacyd FH 250ml trị giá 79,300 VND hoặc 01 chai Lactacyd Odor Fresh (ADF) 250ml trị giá 69,000 VND hoặc 01 chai Lactacyd Soft&Silky 250ml trị giá 79,300 VND hoặc 01 chai Lactacyd Extra Milky (Milky) 250ml trị giá 90,500 VND hoặc 01 chai Lactacyd Gentle Care (BB Cosmetics) 250ml trị giá 94,600 VND - tặng 01 chai Lactacyd Gentle Care (BB Cosmetics) 60ml trị giá 4,837 VND hoặc 01 chai Lactacyd Odor Fresh (ADF) 60ml trị giá 5,209 VND hoặc 01 chai Lactacyd Pearly Intimate 60ml trị giá 7,088 VND hoặc 01 chai Lactacyd Extra Milky (Milky) 60ml trị giá 5,713 VND hoặc 01 chai Lactacyd Extra Nourish 60ml trị giá 7,088 VND hoặc 01 gói quà Paltal trị giá 17,000 VND hoặc 01 gói quà Vera trị giá 17,000 VND. - Mua 01 chai Lactacyd Extra Milky (Milky) 500ml trị giá 153,300 VND hoặc 01 chai Lactacyd Gentle Care (BB Cosmetics) 500ml trị giá 153,300 VND - tặng 02 chai Lactacyd Gentle Care (BB Cosmetics) 60ml trị giá 9,674 VND hoặc 02 chai Lactacyd Extra Milky (Milky) 60ml trị giá 11,426 VND

Sản phẩm của Công Ty TNHH SANOFI-AVENTIS Việt Nam

Sản phẩm liên quan

ALBION- CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI THÁNG 12/2016
Bắt đầu: 01/12/2016
Kết thúc: 31/12/2106
HOTLINE
38.239.572