Chương trình khuyến mãi cho sản phẩm khay chia Ambia-Line và Orga-line

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Nhóm sản phẩm khay chia Ambia-line và Orga-line (theo bảng giá sản phẩm đính kèm)

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Nhóm sản phẩm khay chia Ambia-line và Orga-line (theo bảng giá sản phẩm đính kèm)

Hình thức khuyến mại: Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã thông báo (hình thức giảm giá)
Đối tượng được khuyến mại:

Khách hàng là người tiêu dùng và cửa hàng sản xuất tủ kệ bếp (theo danh sách chi tiết đính kèm)

Địa điểm:Quận 3
Thời gian:Từ ngày 03/03/2022 đến ngày 30/06/2022
Tổng giá trị giải thưởng:2.000.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Giảm giá lên đến 50% cho khách hàng là cửa hàng sản xuất tủ kệ bếp (theo danh sách chi tiết đính kèm) và giảm giá lên đến 40% cho người tiêu dùng khi mua các sản phẩm khay chia Ambia-Line và Orga-Line trong thời gian diến ra chương trình.

Nội dung chương trình:

Giảm giá lên đến 50% cho khách hàng là cửa hàng sản xuất tủ kệ bếp (theo danh sách chi tiết đính kèm) và giảm giá lên đến 40% cho người tiêu dùng khi mua các sản phẩm khay chia Ambia-Line và Orga-Line trong thời gian diến ra chương trình.

Sản phẩm của Công ty TNHH Blum Việt Nam

Sản phẩm liên quan

HOTLINE
38.239.572