Chương trình khuyến mãi cho phụ kiện tay nâng AVENTOS

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Tay nâng AVENTOS HF và tay nâng AVENTOS HK-XS nhãn hiệu Blum

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Tay nâng AVENTOS HF và tay nâng AVENTOS HK-XS nhãn hiệu Blum

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Các đại lý phân phối chính thức của công ty TNHH Blum Việt Nam

Địa điểm:Quận 3
Thời gian:Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022
Tổng giá trị giải thưởng:2.000.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022, các đại lý mua mặt hàng phụ kiện tay nâng AVENTOS HF và AVENTOS HK-XS sẽ được hưởng chính sách ưu đãi sau: -Mua từ 500 bộ trở lên : tặng thêm 5% phụ kiện cùng loại vào đơn hàng ( vd: Mua 500 bộ tay nâng AVENTOS HF sẽ được tặng thêm 25 bộ HF)

Nội dung chương trình:

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022, các đại lý mua mặt hàng phụ kiện tay nâng AVENTOS HF và AVENTOS HK-XS sẽ được hưởng chính sách ưu đãi sau: -Mua từ 500 bộ trở lên : tặng thêm 5% phụ kiện cùng loại vào đơn hàng ( vd: Mua 500 bộ tay nâng AVENTOS HF sẽ được tặng thêm 25 bộ HF)

Sản phẩm của Công ty TNHH Blum Việt Nam

Sản phẩm liên quan

HOTLINE
38.239.572