Chương trình khuyến mãi cho phụ kiện tay nâng AVENTOS

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Tay nâng AVENTOS HF và tay nâng AVENTOS HK-XS nhãn hiệu Blum

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Tay nâng AVENTOS HF và tay nâng AVENTOS HK-XS nhãn hiệu Blum

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Các đại lý phân phối chính thức của cty TNHH Blum Việt Nam (theo danh sách chi tiết đính kèm)

Địa điểm:Quận 3
Thời gian:Từ ngày 09/01/2021 đến ngày 31/12/2021
Tổng giá trị giải thưởng:2.000.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Từ ngày 09 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, các đại lý mua mặt hàng phụ kiện tay nâng AVENTOS HF và tay nâng AVENTOS HK-XS sẽ được hưởng chính sách ưu đãi sau: -Mua từ 500 -999 bộ : tặng thêm 5% phụ kiện cùng loại vào đơn hàng ( vd: Mua 500 bộ tay nâng AVENTOS HF sẽ được tặng thêm 25 bộ HF) -Mua từ 1000 bộ trở lên: tặng thêm 10% phụ kiện cùng loại vào đơn hàng (vd: Mua 1000 bộ tay nâng AVENTOS HK-XS sẽ được tặng thêm 100 bộ HK-XS).

Nội dung chương trình:

Từ ngày 09 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, các đại lý mua mặt hàng phụ kiện tay nâng AVENTOS HF và tay nâng AVENTOS HK-XS sẽ được hưởng chính sách ưu đãi sau: -Mua từ 500 -999 bộ : tặng thêm 5% phụ kiện cùng loại vào đơn hàng ( vd: Mua 500 bộ tay nâng AVENTOS HF sẽ được tặng thêm 25 bộ HF) -Mua từ 1000 bộ trở lên: tặng thêm 10% phụ kiện cùng loại vào đơn hàng (vd: Mua 1000 bộ tay nâng AVENTOS HK-XS sẽ được tặng thêm 100 bộ HK-XS).

Sản phẩm của Công ty TNHH Blum Việt Nam

Sản phẩm liên quan

HOTLINE
38.239.572