Chương trình khuyến mãi cho khách hàng khi mua pallet hoặc mã hàng (Từ 16/09/2020 đến 31/12/2020)

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

1./Hệ thống bản lề 2./Hệ thống tay nâng 3./Hệ thống ray trượt 4./Hệ thống ray hộp 5./Bộ đóng mở tự động (bằng điện hoặc bằng cơ) cho tay nâng, ngăn kéo và cửa tủ 6./Hệ thống phân chia bên trong ngăn kéo và các dụng cụ bếp nhãn hàng Blum

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

1./Hệ thống bản lề 2./Hệ thống tay nâng 3./Hệ thống ray trượt 4./Hệ thống ray hộp 5./Bộ đóng mở tự động (bằng điện hoặc bằng cơ) cho tay nâng, ngăn kéo và cửa tủ 6./Hệ thống phân chia bên trong ngăn kéo và các dụng cụ bếp nhãn hàng Blum

Hình thức khuyến mại: Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã thông báo (hình thức giảm giá)
Đối tượng được khuyến mại:

1.Khách hàng đối tác đóng bếp cao cấp của Blum 2.Đại lý phân phối chính thức

Địa điểm:Quận 3
Thời gian:Từ ngày 16/09/2020 đến ngày 31/12/2020
Tổng giá trị giải thưởng:500.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Nếu khách hàng mua 1 pallet / 1 mã hàng sẽ được giảm 5% giá trị của mã hàng đó (chưa tính thuế), mua 02 pallet trở lên sẽ được giảm 10% giá trị của mã hàng đó (chưa tính thuế) ngay trong thời gian khuyến mãi.

Nội dung chương trình:

Nếu khách hàng mua 1 pallet / 1 mã hàng sẽ được giảm 5% giá trị của mã hàng đó (chưa tính thuế), mua 02 pallet trở lên sẽ được giảm 10% giá trị của mã hàng đó (chưa tính thuế) ngay trong thời gian khuyến mãi.

Sản phẩm của Công ty TNHH Blum Việt Nam

Sản phẩm liên quan

HOTLINE
38.239.572