Chương trình giảm giá 2% cho khách hàng thanh toán trả trước

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

1./Hệ thống bản lề 2./Hệ thống tay nâng 3./Hệ thống ray trượt 4./Hệ thống ray hộp 5./Bộ đóng mở tự động (bằng điện hoặc bằng cơ) cho tay nâng, ngăn kéo và cửa tủ 6./Hệ thống phân chia bên trong ngăn kéo và các dụng cụ bếp nhãn hàng Blum

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

1./Hệ thống bản lề 2./Hệ thống tay nâng 3./Hệ thống ray trượt 4./Hệ thống ray hộp 5./Bộ đóng mở tự động (bằng điện hoặc bằng cơ) cho tay nâng, ngăn kéo và cửa tủ 6./Hệ thống phân chia bên trong ngăn kéo và các dụng cụ bếp nhãn hàng Blum

Hình thức khuyến mại: Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã thông báo (hình thức giảm giá)
Đối tượng được khuyến mại:

Khách hàng đối tác đóng bếp cao cấp của Blum.

Địa điểm:Quận 3
Thời gian:Từ ngày 06/09/2021 đến ngày 03/01/2022
Tổng giá trị giải thưởng:3.000.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Khách hàng được áp dụng giảm 2% tổng giá trị đơn hàng ngay trong thời gian khuyến mãi nếu như thanh toán trả trước.

Nội dung chương trình:

Khách hàng được áp dụng giảm 2% tổng giá trị đơn hàng ngay trong thời gian khuyến mãi nếu như thanh toán trả trước.

Sản phẩm của Công ty TNHH Blum Việt Nam

Sản phẩm liên quan

HOTLINE
38.239.572