Chăm sóc khách hàng thân thiết và khách hàng thường xuyên

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Cước dịch vụ, các loại tặng phẩm có thể do/không do Viettel trực tiếp sản xuất, nhập khẩu hàng hóa (như điện thoại Viettel, phiếu mua hàng, phiếu quà tặng...)

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Dịch vụ di động, Dcom, Homephone (trả sau), dịch vụ PSTN, ADSL, FTTH, Trung kế, Leasedline Internet, SME, CA, Vtracking, Kênh truyền của Viettel...

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên
Đối tượng được khuyến mại:

Khách hàng sử dụng dịch vụ di động, Dcom, Homephone (trả sau) và khách hàng sử dụng dịch vụ PSTN, ADSL, FTTH, Trung kế, Leasedline Internet, SME, Kênh truyền của Viettel đủ các điều kiện chương trình quy định.

Địa điểm:Quận 10
Thời gian:Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021
Tổng giá trị giải thưởng:5.000.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

1. Khách hàng đại trà, Tiềm năng: Khách hàng sử dụng dịch vụ di động, Dcom, Homephone (trả sau) và khách hàng sử dụng dịch vụ PSTN, ADSL, FTTH, SME ...của Viettel đủ các điều kiện: Đại trà: Khách hàng sử dụng dịch vụ từ 12 tháng trở lên và mức cước trung bình/tháng của 6 tháng gần nhất đạt từ 200.000 đến dưới 500.000 đồng/tháng (có cước sử dụng từ 2.400.000 đồng/01 năm đến dưới 6.000.000 đồng/01 năm). Tiềm năng: Khách hàng sử dụng dịch vụ >= 6 tháng và mức cước trung bình/tháng của 6 tháng gần nhất đạt từ 500.000 đồng/tháng đến dưới 1.000.000 đồng/tháng (có mức cước sử dụng từ 6.000.000 đồng/01 năm đến dưới 12.000.000 đồng/01 năm). 2. Khách hàng cước cao: Khách hàng sử dụng dịch vụ di động, Dcom, Homephone (trả sau) và khách hàng sử dụng dịch vụ PSTN, ADSL, FTTH, SME...của Viettel đủ các điều kiện: Cước cao, Doanh nghiệp 1: Khách hàng sử dụng dịch vụ >= 6 tháng và mức cước trung bình/tháng của 6 tháng gần nhất đạt từ 1.000.000 đồng/tháng đến dưới 5.000.000 đồng/tháng (có mức cước sử dụng từ 12.000.000 đồng/01 năm đến dưới 60.000.000 đồng/01 năm). Cước cao, Doanh nghiệp 2: Khách hàng sử dụng dịch vụ >= 6 tháng và mức cước trung bình/tháng của 6 tháng gần nhất đạt từ trên 5.000.000 đồng/tháng đến dưới 15.000.000 đồng/tháng (có mức cước sử dụng từ trên 60.000.000 đồng/01 năm đến dưới 180.000.000 đồng/01 năm).

Nội dung chương trình:

1. Khách hàng Đại trà: Tặng Vật phẩm tại địa chỉ khách hàng hoặc cước nhân ngày sinh nhật/thành lập hay sự kiện lớn trong năm có giá trị tối thiểu: 100.000 VNĐ 2. Khách hàng Tiềm năng: Tặng Vật phẩm tại địa chỉ khách hànghoặc cước nhân ngày sinh nhật/thành lập hay sự kiện lớn trong năm có giá trị tối thiểu 200.000 VNĐ 3. Cước cao, doanh nghiệp 1: Tặng Vật phẩm tại địa chỉ khách hànghoặc cước nhân ngày sinh nhật/thành lập hay sự kiện lớn trong năm có giá trị tối thiểu 500.000 VNĐ 4. Cước cao, doanh nghiệp 2: Tặng Vật phẩm tại địa chỉ khách hànghoặc cước nhân ngày sinh nhật/thành lập hay sự kiện lớn trong năm có giá trị tối thiểu 2.000.000 VNĐ ( Tùy từng tháng Viettel sẽ tặng quà vật phẩm phù hợp theo định mức đăng ký)

Sản phẩm của Viettel Thành Phố Hồ Chí Minh- Chi nhánh Tập Đoàn Công Nghiệp - Viễn Thông Quân Đội

Lắp đặt FTTH, dùng Internet mọi lúc mọi nơi
Bắt đầu: 15/07/2021
Kết thúc: 31/12/2021

Sản phẩm liên quan

Tích điểm cho Khách Hàng Thân Thiết
Bắt đầu: 08/07/2016
Kết thúc: 08/07/2050
Zenfone trao tay – Nhận ngay phụ kiện – Tháng 8/2016
Bắt đầu: 06/08/2016
Kết thúc: 06/09/2022
Mua sản phẩm thưởng vật phẩm quảng cáo
Bắt đầu: 01/09/2016
Kết thúc: 01/10/2106
KHUYẾN MÃI SẢN PHẨM ANLENE
Bắt đầu: 21/10/2016
Kết thúc: 31/05/2022
Chương trình khuyến mãi tháng 11
Bắt đầu: 05/11/2016
Kết thúc: 16/06/2022
Chương trình phát hành thẻ thành viên Zakka Mart
Bắt đầu: 27/11/2016
Kết thúc: 31/12/2021
HOTLINE
38.239.572