Bộ khuyến mãi Artistry Color Collection

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:Túi cầm tay Artistry, trị giá 278.000 VNĐ/sản phẩm. Vali kéo Artistry, trị giá 582.000 VNĐ/sản phẩm.
Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:Bộ khuyến mãi Beauty on the go với tất cả các sản phẩm có tổng giá trị 6.749.000VNĐ Bộ khuyến mãi Beauty And Style với tất cả sản phẩm có tổng giá trị 13.526.000VNĐ
Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:Áp dụng cho tất cả Nhà Phân Phối của Công ty Amway Việt Nam.
Địa điểm:Quận 3, Quận 11
Thời gian:Từ ngày 15/07/2017 đến ngày 15/08/2017
Tổng giá trị giải thưởng:1.416.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:Không
Nội dung chương trình:- Khi Nhà Phân Phối của công ty Amway Việt Nam mua 2.500.000 VND sản phẩm Artistry Color bao gồm 01 bộ khuyến mãi Cushion & LULG với tổng giá 1.875.000VNĐ bao gồm Phấn nước Artistry Exact Fit #21 hoặc #23 hoặc #25 với giá 1.375.000VNĐ/sản phẩm, Son bóng Artistry – Misty Mauve với giá 500.000VNĐ/sản phẩm, Nhà Phân Phối sẽ nhận được 1 Sản phẩm Túi cầm Artistry với trị giá 278.000 VNĐ chiếm 11% của đơn hàng. - Khi Nhà Phân Phối của công ty Amway Việt Nam mua 2.500.000 VND sản phẩm Artistry Color bao gồm 01 bộ khuyến mãi Bộ khuyến mãi Lip Shine Fuchsia & Shimmering hoặc Lip Shine Soft Rose & Shimmering với tổng giá 1.539.000VNĐ bao gồm Son Artistry Color Lip Shine - Hồng Vân Anh hoặc Hồng Nhẹ với giá 585.000VNĐ/sản phẩm, Phấn 3D Artistry – Shimmering Nudes và hộp phấn Artistry với giá 954.000VNĐ/sản phẩm, Nhà Phân Phối sẽ nhận được 1 Sản phẩm Túi cầm Artistry với trị giá 278.000 VNĐ chiếm 11% của đơn hàng. - Khi Nhà Phân Phối của công ty Amway Việt Nam mua 5.000.000VND sản phẩm Artistry Color bao gồm 01 Bộ Khuyến mãi Face combo với tổng giá 3.079.000 VNĐ bao gồm Phấn nước Artistry Exact Fit #21 hoặc #23 hoặc #25 với giá 1.375.000VNĐ/sản phẩm, Kem làm sáng da tông hồng với giá 750.000VNĐ/sản phẩm, Phấn 3D Artistry – Shimmering Nudes và hộp đựng phấn Artistry với giá 954.000VNĐ/sản phẩm, Nhà Phân Phối sẽ được mua 1 Sản phẩm vali Artistry với giá đặc biệt giảm 40% còn 349.000 VNĐ. - Khi Nhà Phân Phối của công ty Amway Việt Nam mua 5.000.000VND sản phẩm Artistry Color bao gồm 01 Bộ Combo khuyến mãi trang điểm Color - Subtle Chic hoặc So Chic với tổng giá 2.665.000 VNĐ bao gồm - Bộ 2 phấn mắt dạng bột Artistry màu Subtle Chic hoặc So Chic với giá 940.000 VNĐ/sản phẩm, Bộ ba màu mắt ánh kim Artistry với giá 835.000VNĐ/sản phẩm, Phấn mắt Artistry Signature Color – Sunrise và hộp phấn mắt Artistry với giá 890.000VNĐ/sản phẩm, Nhà Phân Phối sẽ được mua 1 Sản phẩm vali Artistry với giá đặc biệt giảm 40% còn 349.000 VNĐ. - Khi Nhà Phân Phối của công ty Amway Việt Nam mua 5.000.000VND sản phẩm Artistry Color bao gồm 01 Bộ Combo khuyến mãi Eye combo với tổng giá 1.922.000 VNĐ bao gồm - Bộ kẻ chân mày Artistry với giá 720.000VNĐ/sản phẩm, Chì kẻ viền mắt Artistry Signature Color - Màu đen với giá 360.000 VNĐ /sản phẩm, - Mascara Artistry với giá 460.000 VNĐ/sản phẩm, Sản phẩm kẻ mắt nước Artistry với giá 382.000VNĐ/sản phẩm, Nhà Phân Phối sẽ được mua 1 Sản phẩm vali Artistry với giá đặc biệt giảm 40% còn 349.000 VNĐ. - Khi Nhà Phân Phối của công ty Amway Việt Nam mua 5.000.000VND sản phẩm Artistry Color bao gồm 01 Bộ Combo khuyến mãi Lip combo với tổng giá 2.170.000 VNĐ bao gồm - Son bóng Artistry–Misty Mauve với giá 500.000VNĐ/sản phẩm, Son bóng Artistry–Sweet Melon với giá 500.000VNĐ/sản phẩm, Son Artistry Color Lip Shine - Màu Hồng Vân Anh với giá 585.000VNĐ/sản phẩm, Son Artistry Color Lip Shine-Hồng Nhẹ với giá 585.000VNĐ/sản phẩm, Nhà Phân Phối đó sẽ được mua 1 Sản phẩm vali Artisty với giá đặc biệt giảm 40% còn 349.000 VNĐ.

Sản phẩm của CÔNG TY TNHH AMWAY VIỆT NAM

Sản phẩm liên quan

Chương trình khuyến mãi tháng 11
Bắt đầu: 05/11/2016
Kết thúc: 16/06/2022
ALBION- CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI THÁNG 12/2016
Bắt đầu: 01/12/2016
Kết thúc: 31/12/2106
Bộ 4 Kính Bảo Hộ Mùa Hè Với Quà Tặng Khủng
Bắt đầu: 13/05/2017
Kết thúc: 31/12/2019
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI THÁNG 06 AEON CITIMART
Bắt đầu: 01/06/2017
Kết thúc: 31/12/2022
HOTLINE
38.239.572