BỘ 6 MẮT KÍNH BẢO HỘ TẶNG KÈM 2 NÓN BẢO HIỂM VÀ 1 ÁO KHOÁC

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

2 nón bảo hiểm và 1 áo khoác

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Bộ 6 mắt kính bảo hộ

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Tất cả các khách hàng trên toàn quốc

Địa điểm:Quận 2, Quận 7, Quận Tân Bình
Thời gian:Từ ngày 21/12/2017 đến ngày 31/12/2020
Tổng giá trị giải thưởng:600.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Khi mua 1 bộ 6 mắt kính bảo hộ sẽ được tặng kèm 2 nón bảo hiểm và 1 áo khoác

Nội dung chương trình:

Khi mua 1 bộ 6 mắt kính bảo hộ với giá 599.000 VNĐ sẽ được tặng 2 nón bảo hiểm và 1 áo khoác tổng trị giá 200.000 VNĐ

Sản phẩm của Công ty TNHH MTV Đầu Tư và Phát Triển TGG

Sản phẩm liên quan

HOTLINE
38.239.572