“Đánh giá” liền tay nhận ngay điểm thưởng allKET.

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Tặng điểm thưởng cho khách hàng

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Tất cả hàng hóa, dịch vụ trên sàn TMĐT allKET được người tiêu dùng lựa chọn mua bằng cách khởi tạo đơn hàng.

Hình thức khuyến mại: Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên
Đối tượng được khuyến mại:

Thành viên (người mua hàng) trên ứng dụng TMĐT allKET.

Địa điểm:Quận 1
Thời gian:Từ ngày 15/01/2021 đến ngày 31/12/2021
Tổng giá trị giải thưởng:990.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

- Tặng điểm thưởng cho Thành viên (người mua hàng) đã khởi tạo đơn hàng thành công và Thực hiện “Đánh giá” sản phẩm/dịch vụ của allKET. - Với mỗi đơn hàng, người mua hàng được “Đánh giá” một lần; - Căn cứ ngày thành viên thực hiện đánh giá, thành viên sẽ được tặng số điểm tương đương với giá trị đơn hàng, cụ thể như sau:  Thực hiện “Đánh giá” vào ngày Thứ 2, thứ 3: tặng điểm thưởng tương đương 50% giá trị đơn hàng;  Thực hiện “Đánh giá” vào Thứ 4, thứ 5: tặng điểm thưởng tương đương 30% giá trị đơn hàng;  Thực hiện “Đánh giá” vào ngày Thứ 6, thứ 7: tặng điểm thưởng tương đương 20% giá trị đơn hàng;  Thực hiện “Đánh giá” vào ngày Chủ nhật: tặng điểm thưởng tương đương 10% giá trị đơn hàng. - Điểm thưởng được tích lũy trong Mục “Điểm”. Thành viên (người mua hàng) được sử dụng điểm thưởng để trừ vào các Đơn hàng kế tiếp trên allKET.

Nội dung chương trình:

- Thành viên (người mua hàng) của allKET sẽ được tặng điểm thưởng để tích lũy và sử dụng khi thực hiện các bước sau:  Bước 1: Khởi tạo Đơn hàng để mua hàng hóa/sử dụng dịch vụ trên allKET.  Bước 2: Chọn mục “Đánh giá” => Chọn Đơn hàng đã thành công và Thực hiện đánh giá sản phẩm dịch vụ của allKET bằng cách gửi hình ảnh sản phẩm đã mua và ghi cảm nhận, ý kiến của mình, về hàng hóa/dịch vụ của allKET. - Căn cứ ngày thành viên thực hiện đánh giá, thành viên sẽ được tặng số điểm tương đương với giá trị đơn hàng, cụ thể như sau:  Thực hiện “Đánh giá” vào ngày Thứ 2, thứ 3: tặng điểm thưởng tương đương 50% giá trị đơn hàng;  Thực hiện “Đánh giá” vào Thứ 4, thứ 5: tặng điểm thưởng đương 30% giá trị đơn hàng;  Thực hiện “Đánh giá” vào ngày Thứ 6, thứ 7: tặng điểm thưởng tương đương 20% giá trị đơn hàng;  Thực hiện “Đánh giá” vào ngày Chủ nhật: tặng điểm thưởng tương đương 10% giá trị đơn hàng. - Với mỗi đơn hàng, người mua hàng được “Đánh giá” một lần; - Điểm thưởng sẽ được tích lũy trong Mục “Điểm”. Thành viên (người mua hàng) được sử dụng điểm thưởng để trừ vào các Đơn hàng kế tiếp trên allKET.

Sản phẩm của CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ONENO

Sản phẩm liên quan

Tích điểm cho Khách Hàng Thân Thiết
Bắt đầu: 08/07/2016
Kết thúc: 08/07/2050
Mua sản phẩm thưởng vật phẩm quảng cáo
Bắt đầu: 01/09/2016
Kết thúc: 01/10/2106
ALBION- CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI THÁNG 12/2016
Bắt đầu: 01/12/2016
Kết thúc: 31/12/2106
Mua máy photocopy Samsung tặng Điện thoại Di động Samsung
Bắt đầu: 15/12/2016
Kết thúc: 05/02/2107
DESPERADOS ĐẠI TIỆC ĐỎ (DESPERADOS RED PARTY)
Bắt đầu: 16/12/2016
Kết thúc: 22/01/2027
NGÀY HỘI THÀNH VIÊN AEON
Bắt đầu: 20/12/2016
Kết thúc: 20/12/2106
HOTLINE
38.239.572