Thuốc, hóa dược và dược liệu

chương trìnnh tặng hàng
Bắt đầu: 01/11/2016
Kết thúc: 11/06/2022
Chương trình khuyến mãi tháng 11
Bắt đầu: 11/11/2016
Kết thúc: 22/06/2022
Giới thiệu hàng mẫu để khách hàng dùng thử
Bắt đầu: 13/01/2017
Kết thúc: 31/12/2049
Quà tặng từ Enervon tặng hạt nêm
Bắt đầu: 13/04/2018
Kết thúc: 15/11/2023
CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH THÁI LAN CHO KHÁCH HÀNG
Bắt đầu: 01/08/2018
Kết thúc: 16/05/2024
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI NHÃN HÀNG THÁNG 11/2018
Bắt đầu: 23/11/2018
Kết thúc: 10/07/2024
Tặng hàng mẫu kèm dịch vụ bán hàng.
Bắt đầu: 15/01/2019
Kết thúc: 31/12/2020
XUÂN 2019
Bắt đầu: 30/01/2019
Kết thúc: 28/02/8019
Giới thiệu hàng mẫu để khách hàng dùng thử
Bắt đầu: 21/02/2019
Kết thúc: 31/12/2020
Tặng hàng mẫu kèm dịch vụ bán hàng
Bắt đầu: 27/02/2019
Kết thúc: 31/12/2020
HOTLINE
38.239.572