Thuốc, hóa dược và dược liệu

Giới thiệu hàng mẫu để khách hàng dùng thử
Bắt đầu: 13/01/2017
Kết thúc: 31/12/2049
CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH THÁI LAN CHO KHÁCH HÀNG
Bắt đầu: 01/08/2018
Kết thúc: 16/05/2024
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI NHÃN HÀNG THÁNG 11/2018
Bắt đầu: 23/11/2018
Kết thúc: 10/07/2024
XUÂN 2019
Bắt đầu: 30/01/2019
Kết thúc: 28/02/8019
Chương trình tặng hàng
Bắt đầu: 11/11/2019
Kết thúc: 16/06/2025
Khuyến mại mua hàng Ánh Dương Xanh
Bắt đầu: 03/01/2020
Kết thúc: 31/12/2030
MUA HÀNG TẶNG HÀNG
Bắt đầu: 14/02/2020
Kết thúc: 31/12/2025
CHƯƠNG TRÌNH BÁN HÀNG THƯỜNG NIÊN
Bắt đầu: 22/02/2020
Kết thúc: 31/12/2025
CTKM tặng hàng cùng loại 2020-2021(4)
Bắt đầu: 08/10/2020
Kết thúc: 31/12/2031
CTKM tặng hàng cùng loại 2020-2021(5)
Bắt đầu: 08/10/2020
Kết thúc: 31/10/2030
CTKM tặng hàng cùng loại 2020-2021(6)
Bắt đầu: 14/11/2020
Kết thúc: 31/12/2032
HOTLINE
38.239.572