Thuốc, hóa dược và dược liệu

Giới thiệu hàng mẫu để khách hàng dùng thử
Bắt đầu: 13/01/2017
Kết thúc: 31/12/2049
XUÂN 2019
Bắt đầu: 30/01/2019
Kết thúc: 28/02/8019
Chương trình tặng hàng
Bắt đầu: 11/11/2019
Kết thúc: 16/06/2025
Khuyến mại mua hàng Ánh Dương Xanh
Bắt đầu: 03/01/2020
Kết thúc: 31/12/2030
MUA HÀNG TẶNG HÀNG
Bắt đầu: 14/02/2020
Kết thúc: 31/12/2025
CHƯƠNG TRÌNH BÁN HÀNG THƯỜNG NIÊN
Bắt đầu: 22/02/2020
Kết thúc: 31/12/2025
CTKM tặng hàng cùng loại 2020-2021(5)
Bắt đầu: 08/10/2020
Kết thúc: 31/10/2030
CTKM tặng hàng cùng loại 2020-2021(4)
Bắt đầu: 08/10/2020
Kết thúc: 31/12/2031
CTKM tặng hàng cùng loại 2020-2021(6)
Bắt đầu: 14/11/2020
Kết thúc: 31/12/2032
CTKM tặng hàng TLDS (5)
Bắt đầu: 19/11/2020
Kết thúc: 31/12/2030
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI TÍCH LŨY 3 NĂM 2022-2023-2024
Bắt đầu: 03/01/2022
Kết thúc: 31/12/2024
MUA HÀNG TẶNG XE
Bắt đầu: 10/05/2022
Kết thúc: 31/05/2025
HOTLINE
38.239.572