Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan

Giảm giá cho khách hàng thân thiết
Bắt đầu: 08/03/2019
Kết thúc: 07/03/2021
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI TÍCH LŨY 3 NĂM
Bắt đầu: 20/08/2019
Kết thúc: 31/01/2022
Chương trình khuyến mại năm 2020
Bắt đầu: 02/01/2020
Kết thúc: 21/01/2021
TẶNG PHÂN BÓN VÀ BAO BÌ MẪU NPK HÀN-VIỆT 2020
Bắt đầu: 07/03/2020
Kết thúc: 31/12/2021
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng trồng thử nghiệm
Bắt đầu: 05/09/2020
Kết thúc: 05/09/2025
ĐỒNG HÀNH
Bắt đầu: 22/10/2020
Kết thúc: 31/03/2021
CHUNG SỨC
Bắt đầu: 22/10/2020
Kết thúc: 31/03/2021
THUỐC TRỪ CỎ CLIO 336SC
Bắt đầu: 22/10/2020
Kết thúc: 31/03/2021
THUỐC TRỪ BỆNH PRIAXOR 500SC
Bắt đầu: 22/10/2020
Kết thúc: 31/03/2021
KHUYẾN MẠI DU LỊCH CHO NPK MÙA KHÔ 2020 -2021
Bắt đầu: 01/11/2020
Kết thúc: 31/03/2021
ADC - HELP VÀNG ĐỒNG HÀNH
Bắt đầu: 01/11/2020
Kết thúc: 25/01/2021
HỘI THẢO TƯ VẤN BÁN HÀNG ĐX 20-21
Bắt đầu: 05/11/2020
Kết thúc: 31/03/2022
HOTLINE
38.239.572