Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI TÍCH LŨY 3 NĂM
Bắt đầu: 20/08/2019
Kết thúc: 31/01/2022
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng trồng thử nghiệm
Bắt đầu: 05/09/2020
Kết thúc: 05/09/2025
HỘI THẢO TƯ VẤN BÁN HÀNG ĐX 20-21
Bắt đầu: 05/11/2020
Kết thúc: 31/03/2022
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI AULAC COFFI
Bắt đầu: 04/03/2021
Kết thúc: 04/03/2022
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI NGƯỜI TIÊU DÙNG THÁNG 9.2021
Bắt đầu: 15/09/2021
Kết thúc: 08/05/2022
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI THU ĐÔNG 2021
Bắt đầu: 01/10/2021
Kết thúc: 30/01/2022
Quà tặng cho khách hàng khi mua máy cấy Yanmar
Bắt đầu: 11/10/2021
Kết thúc: 31/03/2022
THUỐC TRỪ CỎ TOT 80WP
Bắt đầu: 14/10/2021
Kết thúc: 31/03/2022
KHỞI SẮC
Bắt đầu: 22/10/2021
Kết thúc: 31/03/2022
Tổng kết khách hàng cuối năm 2021
Bắt đầu: 18/11/2021
Kết thúc: 31/01/2022
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI MÙA KHÔ 2021-2022
Bắt đầu: 01/12/2021
Kết thúc: 31/03/2022
HOTLINE
38.239.572