TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT TIẾN

Địa chỉ:Số 07, Lê Minh Xuân, P. 7, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
Webite:
Điện thoại:
Email:vtec@hcm.vnn.vn

Sản phẩm của TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT TIẾN

Tháng 5/2020
Bắt đầu: 12/05/2020
Kết thúc: 07/06/2020
Tháng 5/2020
Bắt đầu: 20/05/2020
Kết thúc: 15/06/2020

Doanh nghiệp cùng nhóm ngành

HOTLINE
38.239.572