Ngân hàng TMCP ĐT & PT Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Địa chỉ:Số 66, Phó Đức Chính, Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Webite:http://www.bidv.com.vn
Điện thoại:0838218812
Email:khth.nkkn@bidv.com.vn

Sản phẩm của Ngân hàng TMCP ĐT & PT Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Tưng bừng khai trương – Quà tặng trao tay
Bắt đầu: 04/01/2018
Kết thúc: 31/03/3018

Doanh nghiệp cùng nhóm ngành

HOTLINE
38.239.572