CÔNG TY CỔ PHẨN GOOD DAY HOSPITALITY

Địa chỉ:Số 2 – 6 Bis, Điện Biên Phủ, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Webite:
Điện thoại:(028) 3820 3040
Email:haivan.pham@vn.mcd.com

Sản phẩm của CÔNG TY CỔ PHẨN GOOD DAY HOSPITALITY

Ưu đãi trên website Mc Delivery
Bắt đầu: 16/05/2023
Kết thúc: 30/06/2023

Doanh nghiệp cùng nhóm ngành

HOTLINE
38.239.572