CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BAYER VIỆT NAM

Địa chỉ:Lầu 3, CentrePoint, 106, Nguyễn Văn Trỗi, P. 8, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Webite:http://www.bayer.com/
Điện thoại:(+84-28) 3845 0828
Email:diem.le@bayer.com

Sản phẩm của CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BAYER VIỆT NAM

Chưa có khuyến mại

Doanh nghiệp cùng nhóm ngành

HOTLINE
38.239.572