VUI HỌC TIẾNG ANH VỚI TOPICA NATIVE

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Voucher trị 500.000 VNĐ hoặc Voucher có trị giá 1.000.000 VNĐ đươc giảm trừ trực tiếp vào học phí khóa học khi Học viên đăng ký các khóa học bất kỳ của Topica Native có giá trị từ 4.000.000 VNĐ trở lên

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Áp dụng đối với tất cả học viên đăng ký các khóa học TOPICA NATIVE của TOPICA ENGLISH có giá trị từ 4.000.000 VNĐ trở lên (TOPICA NATIVE là một sản phẩm của TOPICA ENGLISH)

Hình thức khuyến mại: Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ
Đối tượng được khuyến mại:

Khách hàng được hưởng khuyến mại khi đáp ứng đủ các điều kiện sau; Học viên đăng ký học là cá nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài trên 18 tuổi đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, có đủ năng lực hành vi dân sự theo pháp luật Việt Nam. Tất cả học viên đăng ký các khóa học TOPICA NATIVE của TOPICA ENGLISH có giá trị từ 4.000.000 VNĐ trở lên

Địa điểm:Quận 1
Thời gian:Từ ngày 15/11/2021 đến ngày 30/06/2022
Tổng giá trị giải thưởng:4.250.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Tất cả học viên đáp ứng đủ theo các tiêu chí của Mục 7 Thông báo này được nhận 1 voucher có trị giá 1.000.000VNĐ hoặc 500.000VNĐ giảm trừ trực tiếp vào học phí khóa học đăng ký; Giá trị giải thưởng: Voucher trị giá 1.000.000VNĐ hoặc 500.000 VNĐ giảm trừ trực tiếp vào học phí khóa học đăng ký; Số lượng giải thưởng: 1500 Voucher có trị giá 500.000 VNĐ và 3500 Voucher có trị giá 1.000.000 VNĐ.

Nội dung chương trình:

Bước 1: Trước khi chương trình bắt đầu, tất cả học viên sẽ nhận được thông báo qua email hoặc số điện thoại cá nhân của học viên: “Học viên đăng ký tham gia các khóa học TOPICA NATIVE của TOPICA ENGLISH có giá trì từ 4.000.000 VNĐ trở lên và hoàn thành toàn bộ học phí của gói học theo Chương trình “Vui học Tiếng anh với Topica Native” sẽ được tặng 1 Voucher có trị giá 1.000.000 VNĐ hoặc 500.000 VNĐ”. Bước 2: Học viên hoàn thiện toàn bộ học phí bằng tiền mặt; chuyển khoản; hoặc thanh toán tín dụng cho TOPICA ENGLISH. Bước 3: Sau khi hoàn thành việc thanh toán Học phí cho Học viên, Bộ phận Tư vấn tuyển sinh sẽ có trách nhiệm đối soát thông tin với Bộ phận Kế toán khách hàng của TOPICA ENGLISH để đảm bảo quyền lợi của Học viên

Sản phẩm của Công ty Cổ Phần Giáo dục Topica English

TAI NGHE TRAO TAY – NHẬN NGAY KIẾN THỨC 2
Bắt đầu: 15/11/2021
Kết thúc: 30/06/2022
VUI HỌC TOPICA NATIVE
Bắt đầu: 15/11/2021
Kết thúc: 30/06/2022
VUI HỌC TIẾNG ANH CÙNG TOPICA NATIVE
Bắt đầu: 15/11/2021
Kết thúc: 30/06/2022
TOPICA NATIVE TRONG TẦM TAY_2
Bắt đầu: 15/11/2021
Kết thúc: 30/06/2022
TAI NGHE TRAO TAY – NHẬN NGAY KIẾN THỨC
Bắt đầu: 15/11/2021
Kết thúc: 30/06/2022
TOPICA NATIVE TRONG TAM TAY
Bắt đầu: 15/11/2021
Kết thúc: 30/06/2022

Sản phẩm liên quan

TAI NGHE TRAO TAY – NHẬN NGAY KIẾN THỨC 2
Bắt đầu: 15/11/2021
Kết thúc: 30/06/2022
VUI HỌC TOPICA NATIVE
Bắt đầu: 15/11/2021
Kết thúc: 30/06/2022
VUI HỌC CÙNG TOPICA NATIVE 2
Bắt đầu: 15/11/2021
Kết thúc: 30/06/2022
TOPICA NATIVE TRONG TẦM TAY_2
Bắt đầu: 15/11/2021
Kết thúc: 30/06/2022
VUI HỌC TIẾNG ANH CÙNG TOPICA NATIVE
Bắt đầu: 15/11/2021
Kết thúc: 30/06/2022
TOPICA NATIVE TRONG TAM TAY
Bắt đầu: 15/11/2021
Kết thúc: 30/06/2022
HOTLINE
38.239.572