VUI HỌC CÙNG TOPICA NATIVE 2

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Ngày học tương ứng với giá trị khóa học tương ứng mà Học viên đăng ký học

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Áp dụng đối với tất cả học viên đăng ký các khóa học TOPICA NATIVE của TOPICA ENGLISH có giá trị từ 4.000.000 VNĐ trở lên. (TOPICA NATIVE là một sản phẩm của TOPICA ENGLISH)

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Khách hàng được hưởng khuyến mại khi đáp ứng đủ các điều kiện sau; Học viên đăng ký học là cá nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài trên 18 tuổi đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, có đủ năng lực hành vi dân sự theo pháp luật Việt Nam. Tất cả học viên đăng ký các khóa học TOPICA NATIVE của TOPICA ENGLISH có giá trị từ 4.000.000 VNĐ trở lên và hoàn thành việc đóng học phí gói học đã đăng ký sẽ được tặng ngày học tương ứng với gói học đó.

Địa điểm:Quận 1
Thời gian:Từ ngày 15/11/2021 đến ngày 30/06/2022
Tổng giá trị giải thưởng:1.000.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Tất cả học viên đáp ứng đủ theo các tiêu chí của Mục 7 Thông báo này được nhận ngày học tương ứng với khóa học mà Học viên đăng ký. Giá trị giải thưởng: Giá trị của giải thưởng được thể hiện theo bảng sau: Gói học Giá trị khóa học Số ngày tặng thêm Giá trị ngày học được tặng thêm NATIVEGEN4SPLUS.TT.30 4,500,000 7 ngày 1,050,000 NATIVEGEN4SPLUS.TT.90 9,800,000 7 ngày 762,222 NATIVEGEN4SPLUS.TT.135 13,900,000 10 ngày 1,029,630 NATIVEGEN4SPLUS.TT.180 17,000,000 15 Ngày 1,416,667 NATIVEGEN4SPLUS.TT.270 22,600,000 20 Ngày 1,674,074 NATIVEGEN4SPLUS.TT.360 28,000,000 30 Ngày 2,333,333 NATIVEGEN4SPLUS.TT.540 39,400,000 45 Ngày 3,283,333 NATIVEGEN4SPLUS.TT.720 50,700,000 60 Ngày 4,225,000 NATIVEGEN5.TT.30 5,800,000 7 ngày 1,353,333 NATIVEGEN5.TT.90 11,700,000 7 ngày 910,000 NATIVEGEN5.TT.135 16,100,000 10 ngày 1,192,593 NATIVEGEN5.TT.180 19,900,000 15 Ngày 1,658,333 NATIVEGEN5.TT.270 25,700,000 20 Ngày 1,903,704 NATIVEGEN5.TT.360 31,600,000 30 Ngày 2,633,333 NATIVEGEN5.TT.540 44,100,000 45 Ngày 3,675,000 NATIVEGEN5.TT.720 56,400,000 60 Ngày 4,700,000 NATIVEVIP4SPLUS.TT.30 12,000,000 15 Ngày 6,000,000 NATIVEVIP4SPLUS.TT.90 22,200,000 15 Ngày 3,700,000 NATIVEVIP4SPLUS.TT.135 30,000,000 15 Ngày 3,333,333 NATIVEVIP4SPLUS.TT.180 35,600,000 30 Ngày 5,933,333 NATIVEVIP4SPLUS.TT.270 50,000,000 30 Ngày 5,555,556 NATIVEVIP4SPLUS.TT.360 60,000,000 60 Ngày 10,000,000 NATIVEVIP4SPLUS.TT.540 79,500,000 60 Ngày 8,833,333 NATIVEVIP4SPLUS.TT.720 95,000,000 60 Ngày 7,916,667 NATIVEVIP5.TT.30 13,300,000 15 Ngày 6,650,000 NATIVEVIP5.TT.90 25,500,000 15 Ngày 4,250,000 NATIVEVIP5.TT.135 34,200,000 15 Ngày 3,800,000 NATIVEVIP5.TT.180 41,000,000 30 Ngày 6,833,333 NATIVEVIP5.TT.270 56,000,000 30 Ngày 6,222,222 NATIVEVIP5.TT.360 67,000,000 60 Ngày 11,166,667 NATIVEVIP5.TT.540 89,000,000 60 Ngày 9,888,889 NATIVEVIP5.TT.720 105,000,000 60 Ngày 8,750,000

Nội dung chương trình:

Bước 1: Trước khi chương trình bắt đầu, tất cả học viên sẽ nhận được thông báo qua email hoặc số điện thoại cá nhân của học viên: “Học viên đăng ký tham gia các khóa học TOPICA NATIVE của TOPICA ENGLISH và hoàn thành toàn bộ học phí của gói học theo Chương trình “Vui học cùng Topica Native 2” sẽ được ngày học tương ứng của các Khóa học đã đăng ký”. Bước 2: Học viên hoàn thiện toàn bộ học phí bằng tiền mặt; chuyển khoản; hoặc thanh toán tín dụng cho TOPICA ENGLISH. Bước 3: Sau khi hoàn thành việc thanh toán Học phí cho Học viên, Bộ phận Tư vấn tuyển sinh sẽ có trách nhiệm đối soát thông tin với Bộ phận Kế toán khách hàng của TOPICA ENGLISH để đảm bảo quyền lợi của Học viên. TOPICA ENGLISH sẽ cộng trực tiếp số ngày học theo voucher khuyến mãi vào tài khoản học viên.

Sản phẩm của Công ty Cổ Phần Giáo dục Topica English

TAI NGHE TRAO TAY – NHẬN NGAY KIẾN THỨC 2
Bắt đầu: 15/11/2021
Kết thúc: 30/06/2022
VUI HỌC TOPICA NATIVE
Bắt đầu: 15/11/2021
Kết thúc: 30/06/2022
VUI HỌC TIẾNG ANH CÙNG TOPICA NATIVE
Bắt đầu: 15/11/2021
Kết thúc: 30/06/2022
VUI HỌC TIẾNG ANH VỚI TOPICA NATIVE
Bắt đầu: 15/11/2021
Kết thúc: 30/06/2022
TOPICA NATIVE TRONG TẦM TAY_2
Bắt đầu: 15/11/2021
Kết thúc: 30/06/2022
TAI NGHE TRAO TAY – NHẬN NGAY KIẾN THỨC
Bắt đầu: 15/11/2021
Kết thúc: 30/06/2022

Sản phẩm liên quan

TAI NGHE TRAO TAY – NHẬN NGAY KIẾN THỨC 2
Bắt đầu: 15/11/2021
Kết thúc: 30/06/2022
VUI HỌC TIẾNG ANH VỚI TOPICA NATIVE
Bắt đầu: 15/11/2021
Kết thúc: 30/06/2022
VUI HỌC TOPICA NATIVE
Bắt đầu: 15/11/2021
Kết thúc: 30/06/2022
TOPICA NATIVE TRONG TẦM TAY_2
Bắt đầu: 15/11/2021
Kết thúc: 30/06/2022
VUI HỌC TIẾNG ANH CÙNG TOPICA NATIVE
Bắt đầu: 15/11/2021
Kết thúc: 30/06/2022
TOPICA NATIVE TRONG TAM TAY
Bắt đầu: 15/11/2021
Kết thúc: 30/06/2022
HOTLINE
38.239.572