Ưu đãi giảm giá tại Vivo và Megamall Thảo Điền

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Giày, mắt kính, phụ kiện, túi, thắt lưng, ví

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Giày, mắt kính, phụ kiện, túi, thắt lưng, ví

Hình thức khuyến mại: Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã thông báo (hình thức giảm giá)
Đối tượng được khuyến mại:

Tất cả các Khách hàng đến mua hàng tại Cửa hàng

Địa điểm:Quận 2, Quận 7
Thời gian:Từ ngày 17/08/2020 đến ngày 31/10/2020
Tổng giá trị giải thưởng:2.966.901.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Từ ngày 17/08/2020 đến ngày 31/10/2020. Khách hàng mua 2 món giảm giá sẽ được giảm thêm 10% trên giá đã giảm.

Nội dung chương trình:

Từ ngày 17/08/2020 đến ngày 31/10/2020. Khách hàng mua 2 món giảm giá sẽ được giảm thêm 10% trên giá đã giảm.

Sản phẩm của CÔNG TY CỔ PHẦN MAISON RETAIL MANAGEMENT INTERNATIONAL

Sản phẩm liên quan

HOTLINE
38.239.572