Ưu đãi 2022 - Ghế ăn

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Xem file đính kèm

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Xem file đính kèm

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Tất cả khách mua hàng của công ty

Địa điểm:Quận 1, Quận 2, Quận 7
Thời gian:Từ ngày 14/07/2022 đến ngày 09/11/2022
Tổng giá trị giải thưởng:300.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không có

Nội dung chương trình:

Khách hàng mua 3 sản phẩm được tặng thêm 1 sản phẩm cùng mã

Sản phẩm của CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT VI

Sản phẩm liên quan

KHUYẾN MẠI BÀN CẦU C1325 / C1341
Bắt đầu: 24/03/2022
Kết thúc: 25/03/3022
HOTLINE
38.239.572