TỰU TRƯỜNG

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Bút chì, bút bi

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Bàn chải dpNano Dalma Kids, Bàn chải dpNano Rabbit Kids, Bàn chải dpNano Lexus, Bàn chải dpNano Lexus Spiral Charcoal, Tăm Bông VST dpNano hộp 200 que nhựa lớn, Tăm Bông VST dpNano hộp 200 que nhựa Baby, Tăm Bông VST dpNano hộp 200 que giấy lớn, Tăm Bông VST dpNano hộp 200 que giấy Baby

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

tất cả các đối tượng mua hàng

Địa điểm:Tất cả quận/huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian:Từ ngày 17/09/2020 đến ngày 31/12/2021
Tổng giá trị giải thưởng:1.280.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không có

Nội dung chương trình:

Mua 1 cây Bàn chải dpNano Dalma Kids giá 22.000 tặng 1 cây bút chì trị giá 5.000, Mua 1 cây Bàn chải dpNano Rabbit Kids giá 25.000 tặng 1 cây bút chì tặng trị giá 5.000 Mua 1 Bàn chải dpNano Lexus giá 31.000 tặng 1 cây bút chì tặng trị giá 5.000 Mua 1 Bàn chải dpNano Lexus Spiral Charcoal giá 33.000 tặng 1 cây bút chì tặng trị giá 5.000 Mua 1 hộp Tăm Bông VST dpNano hộp 200 que nhựa lớn giá 20.000 tặng 1 cây bút bi trị giá 5.000 Mua 1 hộp Tăm Bông VST dpNano hộp 200 que nhựa Baby giá 20.000 tặng 1 cây bút bi trị giá 5.000 Mua 1 hộp Tăm Bông VST dpNano hộp 200 que giấy lớn giá 31.000 tặng 1 cây bút bi trị giá 5.000 Mua 1 hộp Tăm Bông VST dpNano hộp 200 que giấy Baby giá 31.000 tặng 1 cây bút bi trị giá 5.000

Sản phẩm của CÔNG TY TNHH SAHAKA VIỆT NAM

Sản phẩm liên quan

HOTLINE
38.239.572