Tiền di động - Cộng ưu đãi

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Tặng tiền vào tài khoản khuyến mại (sử dụng cho thoại, SMS nội mạng MobiFone) thuê bao di động MobiFone

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Khách hàng thực hiện hoàn thiện thủ tục mở tài khoản Tiền di động của MobiFone (không mất phí)

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

- Đối tượng khuyến mại: Tất cả thuê bao MobiFone trả trước và trả sau đang hoạt động 1 chiều hoặc 2 chiều trên mạng MobiFone.

Địa điểm:Tất cả quận/huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian:Từ ngày 01/07/2022 đến ngày 30/09/2022
Tổng giá trị giải thưởng:10.000.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không có

Nội dung chương trình:

- Nội dung khuyến mại:  Khách hàng là thuê bao MobiFone đang hoạt động 1 chiều hoặc 2 chiều hoàn thiện thủ tục mở tài khoản Tiền di động của MobiFone (không mất phí) trong thời gian triển khai chương trình. Cụ thể, Khách hàng thực hiện đăng ký tài khoản Tiền di động, thực hiện eKYC (định danh trực tuyến) theo quy định của MobiFone.  Khách hàng đủ điều kiện chương trình sẽ được tặng 100.000 VNĐ vào tài khoản khuyến mại của thuê bao di động MobiFone (sử dụng cho dịch vụ thoại và SMS nội mạng MobiFone), thời hạn sử dụng 30 ngày.  Lưu ý: Mỗi khách hàng chỉ được nhận thưởng duy nhất 01 lần trong thời gian triển khai chương trình khuyến mại.

Sản phẩm của CÔNG TY DỊCH VỤ MOBIFONE KHU VỰC 2

Chương trình Kết nối dài lâu
Bắt đầu: 01/01/2022
Kết thúc: 31/12/2022
Chương trình tri ân khách hàng lâu năm MobiFone
Bắt đầu: 01/01/2022
Kết thúc: 31/12/2022
Chương trình khách hàng cao cấp MobiFone
Bắt đầu: 01/01/2022
Kết thúc: 31/12/2022
Chương trình thiết lập quan hệ với doanh nghiệp
Bắt đầu: 16/01/2022
Kết thúc: 31/12/2022

Sản phẩm liên quan

Tặng Điểm thưởng GrabRewards
Bắt đầu: 01/08/2020
Kết thúc: 31/12/2025
Hàng mẫu không thu tiền
Bắt đầu: 10/01/2021
Kết thúc: 31/12/2022
Chương trình thiết lập quan hệ với doanh nghiệp
Bắt đầu: 16/01/2022
Kết thúc: 31/12/2022
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI NĂM 2022
Bắt đầu: 21/06/2022
Kết thúc: 31/12/2022
HOTLINE
38.239.572