THẺ HỘI VIÊN KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

- Mua mới xe Ô Tô Hyundai. - Dịch vụ do Công ty cung cấp: Bao gồm mua phụ kiện và dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa.

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Mua mới xe Ô Tô Hyundai và dịch vụ do Công ty cung cấp: Bao gồm mua phụ kiện và dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa.

Hình thức khuyến mại: Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên
Đối tượng được khuyến mại:

Tất cả các khách hàng (cá nhân hoặc công ty/tổ chức) mua xe Ô Tô Hyundai và làm dịch vụ (Bao gồm mua phụ kiện và dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa) tại địa chỉ khuyến mại.

Địa điểm:Quận Thủ Đức
Thời gian:Từ ngày 17/09/2019 đến ngày 31/12/2020
Tổng giá trị giải thưởng:2.000.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Điểm tích lũy của khách hàng có thẻ Vip được tính từ tổng số tiền thanh toán bao gồm vat (không bao gồm số tiền được bảo hiểm chi trả). hệ số qui đổi là 1vnđ = 1 điểm. Với doanh số (bao gồm vat) mỗi hóa đơn sửa chữa tại Công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Ngọc An khách hàng được tích: Thẻ Vip Bạc : 5%, Thẻ Vip vàng: 9%, Thẻ Vip Bạch kim: 9% giá trị thanh toán thành điểm tích lũy. Quà tặng sinh nhật cho khách hàng thẻ Vip Bạc: 200.000 vnđ, Thẻ Vip Vàng: 300.000 vnđ, Thẻ Vip Bạch kim: 400.000 vnđ.

Nội dung chương trình:

- Khách hàng là cá nhân hoặc Công ty/tổ chức mua xe Ô Tô Hyundai hoặc làm dịch vụ (bao gồm mua phụ kiện và dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa) tại Công ty Cổ Phần TM DV Ngọc An (Hyundai Ngọc An) có nhu cầu tham gia chương trình “Thẻ hội viên khách hàng thân thiết” " sẽ phải điền đầy đủ thông tin và ký xác nhận vào form đăng ký theo quy định của chương trình. - Việc đăng ký thẻ được áp dụng cho chủ xe, đối với khách hàng là Công ty/ Tổ chức thì chủ thẻ có thể là tên Công ty/Tổ chức hoặc Giám Đốc. - Khách hàng có thẻ được tích lũy điểm sau khi thanh toán đầy đủ, với hệ số tích lũy: 1 vnđ = 1 điểm. (Số điểm tích lũy dựa trên số tiền thanh toán bao gồm vat, không bao gồm số tiền được bảo hiểm chi trả). - Khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ thẻ hội viên khách hàng thân thiết sẽ được tích một số điểm theo tỷ lệ tương ứng gọi là Điểm tích lũy. Điểm tích lũy có 2 chức năng: 1. Điểm tích lũy dung để xét hạng hay còn gọi là điểm xét hạng. Điểm tích lũy có thời hạn trong mổi kỳ xét hạng, sau một kỳ xét hạng hoặc khi khách hàng lên hạng, điểm xét hạng sẽ reset lại từ 0. 2. Điểm tích lũy tiêu dùng để tiêu dùng/chi trả khi sử dụng dịch vụ tại Công ty ở các lần sử dụng dịch vụ tiếp theo hay gọi là điểm tiêu dùng. Điểm tiêu dùng không có thời hạn sử dụng. - Điều kiện cho các hạng thẻ hội viên khách hàng thân thiết: Thẻ Vip bạc: Điều kiện xét lên hạng: -Có lượt dịch vụ >=1 lượt/kỳ; số tiền làm dịch vụ có phát sinh. Điều kiện xét duy trì hạng: không. Thẻ Vip vàng: Điều kiện xét lên hạng: Là hội viên Vip bạc; Có lượt dịch vụ >=3 lượt/kỳ; số tiền làm dịch vụ trong kỳ>= 2.500.000 đ. Điều kiện xét duy trì hạng: Có lượt dịch vụ>=3lượt/kỳ xét hạng; số tiền làm dịch vụ>= 2.500.000 đ. Thẻ Vip bạch kim: Điều kiện xét lên hạng: Là hội viên Vip vàng; Có lượt dịch vụ>=4lượt/kỳ; số tiền làm dịch vụ trong kỳ>=5.000.000 đ. Điều kiện xét duy trì hạng: Có lượt dịch vụ>=4lượt/kỳ; số tiền làm dịch vụ trong kỳ >= 5.000.000 đ. -Quyền lợi dành cho thẻ hội viên khách hàng thân thiết: Thẻ Vip bạc: 1. Tặng điểm tiêu dùng khi sử dụng dịch vụ 5%/doanh thu dịch vụ phát sinh bao gồm vat (không bao gồm dịch vụ thanh toan qua bảo hiểm); 2. nhắn tin tặng quà nhân ngày sinh nhật khách hàng 200.000 vnđ; 3. tặng điểm tiêu dùng khi mua thêm xe từ 1.000.000 điểm – 2.000.000 điểm. Thẻ Vip vàng:1.Tặng điểm tiêu dùng khi sử dụng dịch vụ 9%/doanh thu dịch vụ phát sinh bao gồm vat (không bao gồm dịch vụ thanh toán qua bảo hiểm); 2. nhắn tin tặng quà nhân ngày sinh nhật khách hàng 300.000 vnđ; 3.tặng điểm tiêu dùng khi mua thêm xe từ 1.000.000 điểm – 2.000.000 điểm; 4.miễn phí rửa xe 2lần/năm. Thẻ Vip bạch kim: 1. Tặng điểm tiêu dùng khi sử dụng dịch vụ 9%/doanh thu dịch vụ phát sinh bao gồm vat (không bao gồm dịch vụ thanh toán qua bảo hiểm); 2.nhắn tin tặng quà nhân ngày sinh nhật khách hàng 400.000 vnđ; tặng điểm tiêu dùng khi mua thêm xe từ 1.000.000 điểm – 2.000.000 điểm; 4.miễn phí rửa xe 3 lần/năm; chăm sóc xe tại nhà 3lần/năm. Ưu tiên tham dự các chương trình/sự kiện/tiệc tri ân do Công ty CP TMDV Ngọc An tổ chức.

Sản phẩm của CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGỌC AN

Tặng phụ tùng, phụ kiện khi mua xe
Bắt đầu: 01/01/2020
Kết thúc: 31/12/2020

Sản phẩm liên quan

"Tri ân khách hàng thường xuyên"
Bắt đầu: 09/05/2017
Kết thúc: 30/06/6017
TÍCH LUỸ ĐIỂM LẤY QUÀ 2019 - 2020
Bắt đầu: 01/10/2019
Kết thúc: 30/09/2020
QUÀ TẶNG THEO XE
Bắt đầu: 20/11/2019
Kết thúc: 31/12/2020
Chào Xuân Mới Đón Quà Nhiều
Bắt đầu: 05/12/2019
Kết thúc: 31/12/2020
HOTLINE
38.239.572