Tặng tài liêu khi tham gia khóa học của TGM

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Tài liệu học viên

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Tất cả các khóa học của TGM

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Khách hàng đăng ký khóa học của TGM

Địa điểm:Quận 10
Thời gian:Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019
Tổng giá trị giải thưởng:200.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không có

Nội dung chương trình:

Khách hàng khi tham gia khóa học của TGM sẽ nhận được bộ tài liệu học viên phục vụ cho khóa học trị giá 01 bộ tài liệu là 150.000đ

Sản phẩm của Công ty cổ phần TGM

Tặng sách khi đăng ký khóa học tại TGM
Bắt đầu: 01/01/2019
Kết thúc: 31/12/2019
Giảm giá khóa học "Đắc Nhân Tâm Thế Kỷ 21" NT27
Bắt đầu: 05/09/2019
Kết thúc: 05/10/2019

Sản phẩm liên quan

TẶNG BA LÔ CHO HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC TẠI IZUMI
Bắt đầu: 30/05/2018
Kết thúc: 31/12/2019
Tặng sách khi đăng ký khóa học tại TGM
Bắt đầu: 01/01/2019
Kết thúc: 31/12/2019
TIỀN TÍCH LŨY
Bắt đầu: 01/01/2019
Kết thúc: 31/12/2019
HOTLINE
38.239.572