Tặng quà khi mua bộ sản phẩm 06 kính mát bảo vệ mắt Kints

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Bộ sản phẩm 06 kính bảo vệ mắt Kints - Trị giá 499.000VNĐ

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Tặng 02 quần mặc nhà, 02 chai nước rửa kính, 01 bạt phủ xe máy và 01 hộp đựng kính - Trị giá 200.000VNĐ

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Tất cả các khách hàng khi mua bộ sản phẩm 06 kính bảo vệ mắt Kints

Địa điểm:Quận Tân Bình
Thời gian:Từ ngày 03/08/2018 đến ngày 03/08/2019
Tổng giá trị giải thưởng:1.000.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Khi khách hàng mua bộ sản phẩm 06 kính bảo vệ mắt Kints - Trị giá 499.000VNĐ sẽ được tặng 02 quần mặc nhà, 02 chai nước rửa kính, 01 bạc phủ và 01 hộp kính - Trị giá 200.000VNĐ

Nội dung chương trình:

Từ ngày 03/08/2018 đến ngày 03/08/2019 Khi khách hàng mua bộ sản phẩm 06 kính bảo vệ mắt Kints - Trị giá 499.000VNĐ sẽ được tặng 02 quần mặc nhà, 02 chai nước rửa kính, 01 bạc phủ và 01 hộp kính - Trị giá 220.000VNĐ

Sản phẩm của CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CAGANU

Sản phẩm liên quan

HOTLINE
38.239.572