Tặng quà khi mua bộ 04 quần lửng Kaki túi hộp

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Tặng 03 quần đùi - trị giá: 60.000 VNĐ và 01 túi du lịch - trị giá: 180.000 VNĐ

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Bộ 04 quần lửng Kaki túi hộp - trị giá: 499.000 VNĐ

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Tất cả các khách hàng mua bộ 04 quần lửng Kaki túi hộp

Địa điểm:Quận Tân Bình
Thời gian:Từ ngày 20/07/2018 đến ngày 20/07/2019
Tổng giá trị giải thưởng:1.000.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Khi khách hang mua bộ 04 bộ quần lửng kaki túi hộp - trị giá: 499.000 VNĐ được tặng 03 quần đùi trị giá: 60.000 VNĐ và 01 túi du lịch trị giá: 180.000 VNĐ

Nội dung chương trình:

từ ngày 20/07/208 đến ngày 20/07/2019 Khi khách hang mua bộ 04 bộ quần lửng kaki túi hộp - trị giá: 499.000 VNĐ được tặng 03 quần đùi trị giá: 60.000 VNĐ và 01 túi du lịch trị giá: 180.000 VNĐ

Sản phẩm của CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CAGANU

Sản phẩm liên quan

Chương trình giảm giá 10% & 15% cho khách hàng thành viên
Bắt đầu: 10/09/2018
Kết thúc: 31/12/2020
Chương trình khuyến mại đặc biệt
Bắt đầu: 01/06/2019
Kết thúc: 01/06/2021
“HOTDEAL MEMBERSHIP”
Bắt đầu: 01/07/2019
Kết thúc: 30/06/2020
Chương trình giảm giá 10% & 15% cho khách hàng thành viên
Bắt đầu: 01/07/2019
Kết thúc: 30/06/2020
KÍCH CẦU BÁN HÀNG
Bắt đầu: 05/07/2019
Kết thúc: 05/07/2020
HOTLINE
38.239.572