Tặng mã khuyến mại cho khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ GoCar trong Ứng dụng Gojek

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Mã khuyến mại sử dụng cho Dịch vụ GoCar trong Ứng dụng Gojek

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Dịch vụ GoCar trong Ứng dụng Gojek

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Khách hàng sử dụng Dịch vụ GoCar của Ứng dụng Gojek trong suốt thời gian khuyến mại và nhận được mã khuyến mại

Địa điểm:Quận Bình Thạnh
Thời gian:Từ ngày 01/07/2022 đến ngày 30/09/2022
Tổng giá trị giải thưởng:43.477.410.600 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

không có

Nội dung chương trình:

1. Đối tượng khách hàng: Các khách hàng cá nhân sử dụng Dịch vụ GoCar của Ứng dụng Gojek để di chuyển trong thời gian trên và nhận được mã khuyến mại ("Khách Hàng") 2. Khách hàng sẽ được tặng mã khuyến mại trị giá từ 1.000VNĐ đến tối đa 50.000VNĐ sử dụng cho các đơn hàng từ GoCar có giá trị tối thiểu 10.000VNĐ. Trong mọi trường hợp, giá trị khuyến mại không vượt quá 50% giá trị đơn hàng. Mã khuyến mại sẽ được cấp sẵn trên Ứng dụng, Khách hàng sẽ chọn áp dụng thủ công hoặc tự động áp dụng mã khuyến mại khi đặt đơn hàng GoCar. 3. Mỗi Khách hàng chỉ được sử dụng tối đa 10 (mười) mã khuyến mại trong 01 (một) ngày. 4. Chương trình khuyến mại này không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mại khác của Dịch vụ GoCar. 5. Mã khuyến mại không có giá trị quy đổi thành tiền mặt, không hoàn, không bảo lưu tiền thừa và không bao gồm các phụ phí khác như phí cầu đường, phí sân bay và các phụ phí liên quan khác. Điều kiện chi tiết được quy định trong từng mã khuyến mại. 6. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại khoảng 43.477.410.600 VNĐ (Bốn mươi ba tỷ, bốn trăm bảy mươi bảy triệu, bốn trăm mười nghìn, sáu trăm Đồng). 7. Thông tin liên hệ: website: https://www.gojek.com/vn/ facebook: https://ww.facebook.com/gojekvn/ *Chương trình khuyến mại được thực hiện trên cơ sở Ứng dụng Gojek đã được đăng ký ứng dụng thương mại điện tử.

Sản phẩm của CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GOCAR

Sản phẩm liên quan

Tặng Điểm thưởng GrabRewards
Bắt đầu: 01/08/2020
Kết thúc: 31/12/2025
HOTLINE
38.239.572